NTNU ber om 359 mill ekstra til sine byggeprosjekter

NTNU må bruke en stor andel av egne midler til midlertidig drift under Campussamling og ber om ekstrabevilgninger i budsjettforslaget for 2023.

NTNU ber om ekstra midler til flytting, involvering av ansatte og studenter, midlertidige lokaler og midlertidig drift mens ny campus skal bygges.
NTNU ber om ekstra midler til flytting, involvering av ansatte og studenter, midlertidige lokaler og midlertidig drift mens ny campus skal bygges.
Publisert Sist oppdatert

NTNU sendte nylig et budsjettforslag for 2023 til Kunnskapsdepartementet. Der skriver NTNU at det vil gå med en stor andel egne midler til de ulike byggeprosjektene som skal foregå ved NTNU framover. Midlene skal gå til midlertidig drift, og til involvering av organisasjon, ansatte og studenter, utover det som finansieres av Statsbygg, skriver rektor Anne Borg.

«NTNU vil i årene fremover måtte kanalisere en stor andel av egne midler til Campussamling og Ocean Space Centre, samt til prosjektet Helgasetr. Dette vil innebære et forsterket behov for tildeling av ekstra midler», ifølge brevet.

303 mill til Campussamling

NTNU ber om 303 millioner ekstra fordelt over tre år til Campussamling, inkludert nye magasiner til Vitenskapsmuseet. Disse pengene skal gå til planlegging og midlertidig driftsfase. Da statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram, uttrykte rektor Anne Borg skuffelse over at det ikke kom mer penger til bygg.

LES: Skuffet over forslaget til statsbudsjett

Nå foreslår NTNU at Campussamling skal få 61 millioner kroner i ekstrabevilgning i 2023, 105 millioner i 2024 og 137 millioner kroner i 2025.

– Vi har ikke fått noe signal om vi får disse ekstrabevilgningene. Det kommer eventuelt først i forbindelse med Statsbudsjettet 2023, som legges frem i oktober 2022, sier direktør for virksomhetsstyring, Knut Aspås.

I budsjettforslaget tar NTNU spesielt for seg Campusprosjektet, og forklarer at NTNU kommer til å få betydelige ekstrakostnader blant annet til flytting og midlertidige lokaler.

Ikke del av rammen til Statsbygg

«I løpet av de neste ni årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. (...) NTNUs økte kostnader knyttet til midlertidig driftsfase er, oss bekjent, ikke del av prosjektrammen til Statsbygg for Campussamling. NTNU vil ha betydelige prosjektkostnader i perioden, knyttet til blant annet flytting, midlertidig økte driftskostnader i byggefasen og midlertidige lokaler», står det i brevet.

Det er foreløpig usikkert i hvilken grad Campussamling også vil berøre sensitiv forskningsinfrastruktur i byggeområdet og eventuelle kostnader som måtte påløpe for NTNU knyttet til dette, ifølge NTNU.

NTNU ber også om ekstrabevilgninger til Ocean Space Center på åtte millioner i 2023, ti millioner i 2024 og ti millioner i 2025, og det samme for Senter for psykisk helse.

Tilsammen ønsker NTNU altså 359 millioner kroner ekstra over tre år til disse prosjektene.

Nye studieplasser

I budsjettforslaget for 2023 ber NTNU også om midler til nye studieplasser. NTNU ønsker 45 studieplasser i kategori E til ingeniørstudiet i havbruk. Dessuten ber NTNU om 22 studieplasser i kategori C til det toårige masterprogrammet Materials Science and Engineering. 150 nye fullfinansierte studieplasser i kategori D til videreutdanning står også på ønskelista.

900 mill til digitalisering

NTNU ber i budsjettforslaget også om 900 milllioner kroner til økt finansiering til digitalisering i UH-sektoren - 2oo millioner i 2023, 300 millioner i 2024 og 400 millioner i 2025. Disse pengene skal altså fordeles på hele sektoren, og ikke bare til NTNU.

NTNU skriver at den digitale omstillingen er en av de største endringene samfunnet skal gjennom dette tiåret. NTNU mener at et løft må til for at universiteter og høyskoler skal kunne bidra med kunnskap og kompetanse.