Ytring om Helgasetr

Kvidal og prosjektledelsen skjønner ikke hva universell utforming handler om

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon skriver her at de er svært skuffet over et svar de fikk fra NTNU.

Brukerorganisasjonene ønsker bedre heiskapasitet og at sosiale soner i trappegangene fjernes i Helgasetr. Arkivbilde.
Publisert

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har hatt dialog med prosjektledelsen fra NTNU og Statsbygg i Helgasetr prosjektet.

Cato Lie er seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Den 12. mai sendte vi brev til rektor med vår bekymring på særlig tre forhold, som fortsatt kunne løses. I svaret vi fikk den 9. september, vises det liten vilje til avklaring på heis og glassvegger, men universitetet bekrefter at de fortsatt ønsker sosiale soner i trappegangene.

Vi er svært skuffet og må derfor beklageligvis konstatere at Merete Kvidal og øvrig prosjektledelse ikke har forstått hva universell utforming handler om - nemlig likestilling og likeverdig bruk. Og det harmonerer veldig dårlig med de høye ambisjonene for universell utforming i prosjektet.

Det er etter vår oppfatning diskriminerende å lage sosiale soner som er utilgjengelig for noen grupper funksjonshemmede. En løsning med å legge opp til noen tilgjengelige sosiale soner for funksjonshemmede vil være stigmatiserende og bryte med grunntanken bak universell utforming. Denne saken er prinsipiell og svært viktig. Vi vil derfor følge opp saken videre og håper at vi til slutt kan få til en løsning alle er fornøyd med.

LES OGSÅ: Flere artikler i UA om universell utforming

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.