Statsråd Moe varsler pengekutt etter NMBUs konsulentavtale

Statsråden sier de kan vente seg et like stort kutt som det koster universitetet å hyre inn eksterne konsulenter for å styrke bærekraftprofilen.

Forsknings- og høyereutdanningsminister Ola Borten Moe liker ikke samarbeidet NMBU har inngått med Sustainability AS.
Forsknings- og høyereutdanningsminister Ola Borten Moe liker ikke samarbeidet NMBU har inngått med Sustainability AS.
Publisert Sist oppdatert

– Sett i lys av det vi har gjort før jul har NMBU kommet med en sterk søknad om å få kutt i rammene sine, sier Ola Borten Moe til VG. Det var Khrono som omtalte saken først.

– I denne saken har man åpenbart valgt å gå på tvers av det som har vært veldig tydelige styringssignaler fra departementet, altså eier.

Det var også Khrono som først omtalte avtalen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har inngått med Sustainability AS. Dette er et søsterselskap til kommunikasjonsbyrået First House.

Avtalen har ei øvre ramme på 1.625.000 kroner, og konsulentene skal bistå universitetet med å bli ledende innen bærekraft.

- NMBU må nok regne med å få kutt i ramma på linje med avtalen som er inngått, sier Moe.

Regjeringa har allrede kuttet flere millioner i bevilgning fra blant andre NTNU og Universitetet i Bergen for å få ned sektorens pengebruk på eksterne konsulenter.

Rektor Curt Rice ved NMBU avviser at det er snakk om PR- og kommunikasjonsarbeid.

– NMBU besitter viktige fagressurser som har stor betydning for Norge, for regjeringens arbeid med bærekraft, og for den grønne omstillingen. Ved NMBU har vi tatt initiativ til en prosess som skal munne ut i en ny strategi som kommer til å påvirke måten vi styrer organisasjonen på. Dette er ikke PR- og kommunikasjonsarbeid, sier han til VG.

Rice har kontaktet Kunnskapsdepartementet med tilbud om at departementet kan få fullt innsyn i avtalen mellom NMBU og Sustainability.

– Jeg opplever at statsråden nå justerer tildelingsbrevet og gir signaler om redusert styringsrett for utdanningsinstitusjonene. Det er uheldig at dette skjer uten dialog med den enkelte institusjonen eller en prosess med sektoren, sier NMBUs rektor.