Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Hun blir ny generalsekretær i DKNVS, for første gang er alle i ledelsen kvinner

Ellen Alm går fra stilling som førstebibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket til generalsekretær i den 263 år gamle Trondheimsinstitusjonen.

Ellen Alm er Tromsøværing og kom til Trondheim i 2004.
Publisert

Ellen Alm (49) er tilsatt som ny generalsekretær i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS. Hun starter i stillingen 2. mai. For første gang i Selskabets 263-årige historie består hele lederteamet av kvinner, det skriver DKNVS i en pressemelding.

Ellen Alm er utdannet historiker med arkeologi, pedagogikk og antikkens kultur i fagporteføljen. Hun kommer fra stillingen som førstebibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket, hvor hun i en årrekke har forvaltet Spesialsamlingene og dets personale.

Med tilsettingen av Alm blir ledelsen i Norges eldste vitenskapelige institusjon hundre prosent administrert av kvinner, skriver Selskabet i sin pressemelding. I dag ledes DKNVS’ styre av preses May Thorseth, med Asta Kristine Håberg som visepreses.

Stillingen som generalsekretær er et åremål på 6 år, som kan forlenges med én eller flere perioder.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble stiftet i 1760 i Trondheim og er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Selskapet fremmer og formidler vitenskap gjennom foredrag og publikasjoner. Norges monark er selskabets protektor.

Organsisasjonen har Gunnerusmedaljen som sin høyeste utmerkelse. Som UA tidligere har omtalt, ble denne tildelt Helge Holden i 2022. Selskabet deler også en rekke andre utmerkelser.