Denne regelen har diskriminert de med barn, nå endres den

Stipendiater og postdoktorer har frem til nå manglet grunnleggende sykerettigheter når barna har vært syke. Det er brudd på likestilling- og diskrimineringsloven, og nå endres reglene.  

Stipendiatene Silje Nerås, til venstre, Victoria Husby og Turi Marte Brandt Ånerud ved ILU har knapt med tid ettermiddagen UA er på besøk. De må forte seg til foreldresamtale i barnehagen, og for å hente i barnehagen. Sånn er hverdagen som stipendiat med barn.
Publisert

Stipendiater og postdoktorer har frem til nå hatt dårligere rettigheter ved egen og barns sykdom enn arbeidslivet for øvrig. 

For å få forlenget stipendiatperioden sin har stipendiater og postdoktorer måtte dokumentere fravær på minst to sammenhengende uker. Det gjelder både ved egen og ved barns sykdom. 

Nå endres reglene for dette, og stipendiater, postdoktorer og spesialistkandidater skal ha rett til forlengelse av ansettelsesperioden fra og med første fraværsdag. Dette inkluderer fravær grunnet egen sykdom.

Fakta

Stipendiater og postdoktorers nye fraværsregler:

  • Kunnskapsdepartementet har fjernet paragraf 2-3, femte ledd fra ansettelsesforeskriften som sier at fraværet må være minst to uker sammenhengende for å få forlenget stipendiatperioden. 
  • Endringen skal kunne ha tilbakevirkende kraft når det kommer til fravær knyttet til omsorgsoppgaver. KD gir der universitetene rett til selv å forlenge kontrakter fra tiden før 1. juli 2023.
  • HR- og HMS-avdelingen ved NTNU undersøker nå muligheten for å hente ut lister med navn på ansatte som har historisk fravær som gir rett til forlengelse. 
  • NTNU vil også undersøke mulighetene til å sende ut navn på ansatte som har avsluttet sin stipendiatperiode, men som fremdeles har studierett og som kan ha rett til forlengelse.

I strid med likestilling- og diskrimineringsloven

Regelen om at det må ha gått minst to uker for å få forlenget kontrakt ved omsorgsoppgaver viser seg å være i strid med likestilling- og diskrimineringsloven paragraf 6. 

I paragrafen står det at: 

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Ifølge KD er det opp til universitetene selv å bestemme hvor langt tilbake stipendiatene skal få godskrevet fravær knyttet til omsorgsoppgaver før 1.juli 2023. 

Det er kun de som har fravær knyttet til omsorg som får lov til å forlenge basert på fravær før 1. juli 2023. Det betyr at de med eget sykefravær ikke får ta det igjen på samme måte.

NTNU har samarbeidet tett med Universitetet i Oslo om et felles regelverk. 24. oktober sendte NTNU ut et brev til fakultetene, Vitenskapsmuseet og Dion med de endringene knyttet til fravær. 

En ekstra stressfaktor 

Turi Marte Brandt Ånerud, Victoria Husby og Silje Neraas er alle stipendiater ved Institutt for lærerutdanning. 

- Hurra, dette var på tide. Det burde være selvfølgelig at stipendiater har samme reglene som arbeidslivet for øvrig, sier Ånerud.

De har alle kjent på kroppen hvor utfordrende det har vært å balansere barns sykdom med å være stipendiat. 

- Man føler man blir dratt i alle retninger når man må være hjemme med sykt barn. Man vet at tiden er knapp, og en dag hjemme med sykt har ført til en dag mindre i stipendiatperioden. Da får man gjerne dårlig samvittighet, og det blir en ekstra stressfaktor, sier Victoria Husby. 

Neraas nikker samtykkende og forteller at hun og samboer ofte har valgt å dele opp dagen, ved at de tar halve dagen hver med sykt barn. Det har fungert sånn passe.

- Det er ikke lett å komme inn i en skriveflyt når man har vært hjemme en halv dag med sykt barn, sier Neraas. 

- Man blir effektiv av å være mor

Hun skal etter planen levere avhandlingen sin i starten av januar 2024. De siste månedene har vært preget av mye skriving etter at barna er lagt på kvelden.

- Man blir effektiv da, av å kombinere stipendiatperioden med det å være mor. Man har ikke tid til å dille rundt så mye og være uvirksom. Når klokka er 15.30 må man dra for å hente i barnehagen, man kan ikke sitte utover ettermiddagen hvis man er inne i en god flyt, sier Neraas. 

Victoria Husby har virkelig fått kjenne på utfordringene ved å ha syke barn. 

- Jeg kan telle på to hender antall uker minstemann har vært vært frisk hele uker siden januar 2022. Det har vært så mye sykdom, som går i rundgang ved at flere familiemedlemmer blir smittet, forteller hun. 

Det oppstod en del uheldige konsekvenser av de tidligere reglene ved sykdom, ifølge stipendiatene. 

- Det er lett å anta at mange valgte å være borte litt lenger enn de egentlig trente for å nå grensen på to uker, slik at man slapp å miste verdifulle dager. Andre igjen valgte trolig å presse seg til å jobbe selv om de var syke, sier Ånerud.

Mangelfull informasjon 

Leder av Dion, NTNUs interesseorganisasjon for stipendiater, postdoktorer og andre midlertidig vitenskapelige ansatte, Gabriela Kazimera Warden forteller at regelendringene kom overraskende på Dion. 

- Informasjonen vi har fått fra NTNU har vært litt mangelfull. Vi ble gjort oppmerksom på det nye regelverket da vi fikk spørsmål om den nye ordningen fra stipendiatene våre. 

Videre forteller Dion-lederen at de er veldig positive til at det nå blir gjort endringer i regelverket for stipendiater. 

Gabriela Kazimiera Warden, leder av Dion er positiv til at stipendiater og postdoktorer endelig får samme rettigheter som det øvrige arbeidslivet.

Ifølge Lisbeth Aune, leder av Forskerforbundet ved NTNU, har forbundet jobbet i mange år med å få gjennomslag for denne ordningen. 

-  Lovendringen gjør det lettere å kombinere en utdanningsstilling med fritid og familieliv, sier Aune. 

Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt NTNU Forskerforbundet mener at regelendringen er et skritt mot å fremme likestillingen i akademia.

Videre sier hun at det er rimelig å anta at bedre arbeidsvilkår vil gjøre det enklere å fullføre prosjekter med kvalititet. 

- Å tilby like rettigheter ved sykefravær for alle ansatte, uavhengig av stilling, er et skritt mot likestilling i akademia. Dette vil igjen være med på å skape et mer inkluderende, støttende og produktivt arbeidsmiljø. Stipendiater og postdoktorer kan konsentrere seg om sitt arbeid fremfor å bekymre seg for økonomiske konsekvenser ved eventuelt fravær, sier Aune.

- Lovendringen gir en velfortjent anerkjennelse til de som lenge har arbeidet i en noe usikker situasjon når det gjelder fravær og sykdom, avslutter hun.