Ytring:

Kjære studenter, takk for gode tilbakemeldinger!

Studiebarometeret ble lagt fram torsdag. Dekan Egil Solli ved Nord universitet er svært fornøyd.

Dekan Egil Solli har lest Studiebarometeret og gleder seg over tidenes beste resultat.
Publisert

Noen tilbakemeldinger er viktigere enn andre. For oss som utdanner fremtidens lærere, så er det alltid knyttet ekstra spenning til de årlige evalueringene fra studentene våre. 70.000 studenter i landet får anledning til å gi oss tilbakemelding på hva vi gjør bra, og hva vi ikke gjør bra. Denne måneden kom studentenes dom over hvor fornøyd de er med lærerutdanningene vi tilbyr ved Nord universitet. Tilbakemeldingene betyr mye for oss - de er rettesnoren vi justerer oss etter for å gi studentene ei så god utdanning som mulig. Det er ikke tvil om at det var stor spenning da vi nylig åpnet filene og leste studentenes dom. Vi har alle et veldig spesielt år bak oss - og vi er fremdeles inne i ei annerledes tid.

I år kjentes studentenes tilbakemeldinger som en veldig tidlig julaften. På vegne av over 300 ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, så har jeg lyst til å si: Kjære studenter - takk for de gode tilbakemeldingene!

På en skala fra 1 til 5, gir dere 4,3 i overordnet tilfredshet med våre studier. Samlet sett gir dere oss tidenes beste resultat. 15 av 17 studieprogram dere gir tilbakemelding på scorer 4,0 eller bedre på overordnet tilfredshet. Om studentene ønsker å bli barnehagelærere, grunnskolelærere eller lærere i den videregående skolen: Over hele fjøla er det gode tilbakemeldinger.

Den samlingsbaserte lærerutdanningen 1-7 i Levanger får toppscore; 5,0. Master grunnskolelærer 5-10 i Bodø får 4,6, barnehagelærer deltid i Bodø får 4,6, samlingsbasert grunnskolelærer i Nesna får 4,4, master i logopedi får 4,4 og bachelor yrkesfaglærer får 4,4. Vi får god score på utdanningene, om de ligger i Trøndelag, på Helgeland, i Salten eller i Vesterålen. På flere utdanninger scorer vi bedre enn konkurrentene våre.

Noe av årsaken til at vi setter ekstra pris på tilbakemeldingene i år, er at det har vært - og er - ei veldig spesiell tid. Koronasituasjonen gjorde at vi, som mange andre, i løpet av kort tid måtte snu om hele organisasjonen. Undervisning i auditorier og klasserom har blitt erstattet med digitale løsninger. Hverdagen for både ansatte og studenter ble snudd på hodet. Omstillingsviljen og omstillingsevnen har vært, og er, stor.

Ansatte har jobbet på spreng for å ivareta læringsutbytter, legge opp til alternative muligheter for praksis, legge om undervisning og eksamen til å bli digital, legge ulike parallelle planer for diverse fremtidsscenarier og alternative måter å veilede og følge opp studentene på. Vi setter utrolig stor pris på at mange studenter synes at vi klarer å gi dem et faglig og sosialt godt læringsmiljø, tross tiden vi er inne i. At vi faktisk klarer å gi tett oppfølging selv om rammene ikke er som vanlig.

All honnør til ansatte som har håndtert dette på en god måte. Og samtidig: All honnør til studentene. De har gått glipp av ei normal studietid, med alt det innebærer. Likevel har de klart å engasjere og motivere seg, og fortsatt med studiene sine. Vi tar med oss de gode tilbakemeldingene, og gir samtidig ros til samarbeidspartnere i Trøndelag og Nordland. Samtidig jobber vi systematisk videre med å forbedre oss; det er alltid ting vi kan bli bedre på og jobbe bedre med. Vi vet også at mange studenter synes det er tungt og ensomt å være digital student. Mens vi venter på en mer normal hverdag, vil jeg igjen takke studentene for gode tilbakemeldinger. Dere er fremtiden! Og med dere med på laget lover det godt for fremtidens hjørnesteinsbedrifter i Trøndelag og Nordland; barnehagene og skolene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.