Eikrem-saken

PST ville vite om Facebook-profil oppfordret til vold

PST og NTNU hadde i fjor en mailutveksling angående Øyvind Eikrem. Tema var blant annet hvorvidt den mye omtalte Facebook-profilen oppfordret til vold.

Didrik Tårnesvik forteller i epostkommunikasjonen med PST at Aasback og Fævelen har sendt over ca 300 bilder fra Facebook-kontoene til advokatkontoret. Bildet over er fra UAs oppslag om deres skjulte fotografering av ham.

Publisert

UA har tidligere skrevet at det har foregått en mailutveksling mellom PST og NTNU, som omhandlet Øyvind Eikrem. Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad forklarte til UA i april i år at PST ba om å få oversendt rapporten fra Simonsen Vogt Wiik som omhandlet Øyvind Eikrem.

UA har nå fått tilgang på mailutvekslingen mellom PST og NTNU, som foregikk i mai i fjor.

Mailutvekslingen viser at bakgrunnen for at PST ønsket innsyn i rapporten, var at Eikrem sendte en klage til EOS-utvalget (Stortingets overvåkningsorgan) i 2020.

EOS ga som følge av dette PST kritikk for «et forhold som gjelder Eikrem-saken».

Ville gjøre utvalget kjent med rapporten

Mailutvekslingen skjedde mens EOS-utvalget behandlet saken.

«Utvalget er ikke gjort kjent med resultatet av den interne granskningen ved NTNU ifm Eikrem-saken. Vi mener det vil være formålstjenlig at EOS-utvalget blir gjort kjent med hovedkonklusjonen fra den interne granskningen av forholdet», skriver PST. Navnet på avsenderen i PST er sladdet.

Didrik Tårnesvik, faggruppeleder for strategi og arbeidsgiverfunksjon ved NTNU, svarer i en mail at en sladdet versjon av rapporten er offentlig, og legger den ved mailen.

I en påfølgende mail spør PST: «Tok den interne granskningen stilling til hvorvidt de aktuelle FB-profilene til noen tid oppfordret til bruk av vold?»

PST viser her også til en artikkel i Universitetsavisa 1.2.2021. Her sier Anne Aasback «det vi tolket som grov rasisme og oppfordringer til vold».

Tårnesvik svarer: «Nei, det er nok Aasbacks egen tolkning. Ettersom kontoen ble stengt ned, har vi kun vurdert det som fremkom i artikkelen i filternyheter, dersom det hadde vært oppfordret til bruk av vold, antar jeg det ville blitt omtalt i rapporten».

Han forteller også at Aasback og Fævelen har sendt over ca 300 bilder fra Facebook-kontoene til advokatkontoret. NTNU har ikke gjennomgått disse.

LES OGSÅ: Eikrem-saken - hvordan kunne vi havne der?

- Lette med lys og lykte

UA har spurt Øyvind Eikrem om kommentar til mailutvekslingen.

Han mener at mailene tyder på at PST prøvde å finne noe på ham. Han viser spesielt til PSTs spørsmål om Facebook-profilen oppfordret til vold.

- Det er tydeligvis enkelte som leter med lys og lykte for å finne noe, men det var ikke noe å finne, sier Eikrem.

PST ønsket ikke at rapporten der de fikk kritikk fra EOS-utvalget skulle offentliggjøres.

- Har du gitt opp å få innsyn i denne rapporten?

- Vi får se hva som kommer ut av det, sier Eikrem.