Regjeringa foreslår å bevilge 6,9 milliarder til Ocean Space Centre

Ramma er om lag en milliard lavere enn antatt behov. Det er anslått at et fullverdig senter trenger 7,9 milliarder kroner.

LInda Hofstad Helleland (H) og Iselin Nybø (V) besøkte mandag havbassenget på Tyholt. Der fikk rektor Anne Borg og Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv den etterlengtede beskjeden om bevilgning. Helt til venstre: KrFs Geirmund Lykke og helt til høyre: Mari Holm Lønseth fra Høyre.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert 7/9-21 med kommentar fra dekan Olav Bolland

–  Dette er en stor merkedag for det norske maritime kompetansemiljøet. Verden står overfor stadig mer komplekse utfordringer, også knyttet til havrommet, og vi skal drive forskning og utdanne kandidater som kan bidra til at utviklingen av både eksisterende og nye havnæringer skjer på nye og bærekraftige måter. Bevilgningen til Ocean Space Centre er et betydelig grep for å få til dette, sier rektor Anne Borg ved NTNU i ei pressemelding.

Det tok altså ikke mange dagene etter at Trondheim bystyre ga klarsignal for reguleringsplanen, før pengesekken ble åpnet. Nyheten ble meddelt NTNU og Sintef av statsrådene Linda Hofstad Helleland og Iselin Nybø mandag. Bevilgningen på 6,9 milliarder blir en del av forslaget til neste års statsbudsjett. Beløpet utgjør styringsramma for hele utbygginga. Men ett forbehold er det: Et endelig svar på om nødvendig finansiering er i boks, kommer ikke før Stortinget har ferdigbehandlet statsbudsjettet.

Planlagt prosjektstart er i januar 2022 med byggestart i april 2022. På statsbudsjettet for neste år kommer det 500 millioner kroner i oppstartsmidler.

Må vurderer hva kutt innebærer

At det foreslåtte beløpet er mindre enn det anslåtte pengebehovet, kommenterer Anne Borg slik:

– Vi er glade for at regjeringen foreslår denne store bevilgningen. Nå må vi se hva det betyr for oss at rammen er lavere enn forespeilet kostnad i forprosjektet. Vi har vært tydelig på at en reduksjon av bevilgningen ikke må gå ut over kritisk funksjonalitet som begrenser ambisjonene staten har med senteret. Det vil vi fortsette å synliggjøre fram til statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, sier hun.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv fra Sintef kommenterer kuttet slik:

–  Reduksjonen på om lag en milliard treffer forskning på energisystemer for nullutslipps-skipsfart og konstruksjoner for havvind og fornybar energi. Dette er viktige områder for det grønne skiftet i norsk næringsliv, og vi må arbeide videre med høye ambisjoner om å lukke dette gapet, sier hun i pressemeldinga.

Rammer M-lab og K-lab

– Vi skal være takknemlige og stolte over at vi nå har fått finansieringen som gjør det mulig å realisere dette senteret som så mange av oss har jobbet så mye med. Samtidig er det skuffende at det ikke gis full finansiering selv om vi var forberedt på at det kunne bli utfallet, sier dekan Olav Bolland ved Fakultet for ingeniørvitenskap til Innsida.

Konsekvensene blir at M-lab og K-lab ikke planlegges bygd på Tyholt. M-lab er OSC Maskinlaboratorium, som er et sett av laboratorier for forskning på teknologi og konsepter for energi- og framdriftssystemer om bord på skip og andre fartøy.

K-lab står for Konstruksjonslaboratoriet. Dette er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjonskomponenter for å verifisere levetida av konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind. Lab-en har en rekke ulike testrigger.

– Vi har vært tydelige på at et slikt kutt vil få betydelige konsekvenser for det Staten ønsker å oppnå med senteret, overfor både regjeringen, opposisjonen og samarbeidspartnere. Dette vil vi fortsette å synliggjøre fram til statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, sier dekanen.

Bolland peker på at det er viktig å opprettholde fagmiljøene ved M-lab og K-lab. Nå vil det bli vurdert om det finnes andre løsninger for å få dette til på Tyholt.

Videre lover han at prosessen framover blir åpen.

– Det er til syvende og sist opp til NTNUs styre å avgjøre hva som blir veien videre om kutt blir realiteten. Som leder for prosjektets styringsgruppe, skal jeg gi min innstilling, og da er jeg avhengig av å vite hvor de ansatte står, sier han til Innsida.

Kutt i to store byggeprosjekt

Også NTNUs store byggeprosjekt for samling av Dragvoll på Gløshaugen, får mindre penger enn beregnet. Stortinget vedtok den nye kostnadsramma i statsbudsjettet for inneværende år. Vedtaket innebærer at kostnadene for campussamling må reduseres fra 13,7 milliarder til 11,6 milliarder.

Ocean Space Centre skal bli et av verdens mest avanserte senter for forskning, utdanning og innovasjon innen havromsteknologi. Senteret skal også være en nasjonal forskningsinfrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. Flere av naboene til det nye anlegget har protestert på dimensjonene og belastninga under anleggsperioden. Også i fagmiljøet er det uenighet om hvordan senteret bør bli, og hvor det skal plasseres.

LES OGSÅ: Syv tillitsvalgte mener Ocean Space Centre er best egnet på Tyholt

LES OGSÅ: Flere artikler og innlegg i UA om Ocean Space Centre

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.