Disse studentene får utsatt eksamen på grunn av streiken 

- Det var for kort frist for å redde eksamen dagen etter streiken brøt ut, sier instituttleder Jorunn Helbostad. 

Unio i streik, på scenen Lisbeth Aune
Mandag samlet streikende Unio-organiserte seg i Trondheim sentrum, de er forberedt på en potensielt langvarig streik.
Publisert

Det er fysioterapistudenter og PPU-studenter som i første omgang får utsatt eksamen på grunn av streiken. 

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er det flest streikende ved NTNU. Der streiker ca 173 ansatte. 

Fakta

Disse er nå i steik ved NTNU

  • Ca. 173 ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).
  • Ca. 100 ansatte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).
  • Ca. 50 ansatte i Fellesadministrasjonen.
  • Noen få ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV), Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) og Det humanistiske fakultet (HF).

Det er Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie som har flest streikende ved MH-fakultetet. Der er 66 ansatte i streik. 

Det er også mange som streiker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap der 60 ansatte er i streik. 

Avlysninger og utsettelser

Ifølge Toril Forbord, prodekan for utdanning ved MH-fakultetet, vil  undervisningen utgå på mange studieprogram som følge av streiken. Streiken vil også gi utsatt sensurfrist mange steder, og eksamener vil bli utsatt.  

- Hvilke studenter ved MH vil få utsatte eksamener basert på det dere vet så langt?

- Førsteårsstudentene i fysioterapi skulle etter planen hatt klinisk eksamen 28.-30.mai, men denne eksamenen utsettes. Muntlig eksamen på flere masterprogram på de berørte instituttene, er også utsatt, sier Forbord. 

Sykepleierstudenter som hører til instituttet der flest streiker unngår utsatte eksamener. Studentene vil likevel få avlyst undervisning, utsatt sensur på eksamener og bacheloroppgaver, og veilederne vil være mindre tilgjengelig i sluttspurten av bacheloroppgavene sammenlignet med det de vanligvis er. 

- Må studenter som får utsatt eksamen ta denne eksamenen senere?

- Ja, de som får den må regne med å ta den om igjen etter streiken og sommeren er over. Trolig i august, sier Forbord. 

Studenter kan bli lavere lønnet i starten

Utsatt sensurfrist for tredjeårsstudentene gir utsatt vitnemål, som igjen fører til forsinkelser når man skal søke autorisasjon innenfor helsefag. De vil da bli lønnet lavere i starten enn de egentlig skulle. 

- Vi har erfaring med at studentene det gjelder vil få etterbetalt lønnen de «mistet» når de mottar autoriasjonen, sier Forbord. 

Jorunn Helbostad, instituttleder ved Institutt for nevrovitenskap og bevegelsesvitenskap bekrefter at de ikke klarer å gjennomføre eksamen i fysioterapi i morgen, 28.mai, så tett opptil streiken som startet 27.mai. 

- Hvor mye streiken rammer studentene våre avhenger av hvor langvarig den blir. Varer eksamen lenge kan konteeksamen for avgangselevene i fysioterapi ryke. Da får ikke disse studentene avtjene turnustjeneste, sier hun. 

Én eksamen ved SU som ikke kan gjennomføres

SU-fakultetet har nest flest i streik. Der er ca. 100 tatt ut.

Ved fakultetet opplyser administrasjonen at det så langt er én melding om en eksamen som ikke kan gjennomføres. Dette gjelder et emne på Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) deltid. Flere studenter der skulle egentlig hatt muntlig eksamen mandag. 

Det er ikke snakk om hele studentgruppa, men ettersom en av de som skulle avholde den eksamenen er tatt ut i streik, blir det umulig for en del av studentene å få eksamen nå.

I alt er det 330 ansatte ved NTNU som er i streik. Så langt skal alle skriftlige eksamener gjennomføres som planlagt. NTNU har tidligere opplyst at de jobber fortløpende ved å få oversikt over alle konsekvenser av streiken.

Følg UA på Facebook og Instagram.