Foreløpig er de hele NTNU-streiken: - Handler om grunnleggende spilleregler

De tillitsvalgte ved NTNU er klare for en lang streik. De frykter for utdanningskvaliteten om ikke lønna går opp.

NTNUs hovedtillitsvalgte Lisbeth Aune i Forskerforbundet, Peter Mørk i Utdanningforbundet, Camilla Renå i Ergoterapeutforbundet og Hanne Karlsaune og Geir-Tore Stensvik i Sykepleierforbundet. Aune er ikke streik, men de fire andre, sammen med to som for øyeblikket er i Oslo, er hele NTNUs streikende arbeidskraft for øyeblikket. Men mandag blir de mange flere.
Publisert Sist oppdatert

I dag begynte streiken på NTNU. Foreløpig er det bare seks streikende på hele universitetet, men fra mandag blir det 330. 

Alle de som er tatt ut nå er tillitsvalgte. Fredag er fire av dem samlet med lederen for Unio Stat Trøndelag på Utdanningsforbundets kontorer i Trondheim sentrum. 

Ettersom de er ute i streik kan de ikke bruke NTNUs lokaler. 

Klar for en langvarig streik

De tillitsvalgte er fortroppen for det flere spår at kan bli en både stor og langvarig streik. 

- Vi er absolutt klare for en lang streik om det er det som skal til, men det er det staten som har ansvaret for. Dette er en sak som er veldig viktig for våre medlemmer, sier Geir-Tore Stensvik, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved NTNU.

- Det er ikke snakk om en dragkamp om prosenter, men om de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Det handler om partssamarbeidet og at staten vil tvinge på oss en dårligere avtale enn det vi har i dag. Om vi gir oss nå, får vi ikke være med å definere spillereglene og vi ødelegger et velfungerende trepartssamarbeid, legger Peter Mørk til, NTNUs hovedtillitsvalgte for Utdanningforbundet.

Riksmekleren har sagt at dette har vært det vanskeligste lønnsoppgjøret han har vært med på. Nettopp fordi det nå handler om hvorvidt alle skal være på samme avtale eller ikke. Akademikerne og Unio er villige til å gå langt for å beholde sin egen avtale.

- Først og fremst er dette opp til staten. Vi ønsker ikke streik, vi, men da er det opp til staten om de vil komme tilbake til forhandlingsbordet, sier Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet NTNU og leder av Unio Stat Trøndelag. 

- Lei oss for at det går utover studentene

 - En streik skal jo ramme. Når det kommer til universitetene rammes studentene, som kan få utsatt eksamener eller forsinket vurdering. Hvordan vil dere forklare nødvendigheten av dette til dem?

Fakta

Her blir NTNU-ansatte tatt ut på mandag

  • Ca. 170 ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).
  • Ca. 100 ansatte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).
  • Ca. 50 ansatte i Fellesadministrasjonen.
  • Noen få ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV), Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) og Det humanistiske fakultet (HF).

- På NTNU har vi flere fagområder hvor vi har utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse. Det har noe med lønnsforholdene å gjøre. Det gjelder blant annet for oss i helsefagene. Jeg er helt sikker på at studentene er opptatt av at vi har dyktige ansatte som leverer undervisning av god kvalitet, svarer Stensvik.

Det istemmer også Mørk fra lærerutdanningenes side.

- Hvis man skal undervise på lærerutdanningene som lektor, så må man regne med å gå ned 50-100 000 fra det man ville hatt hvis man jobbet i grunnskolen eller i den videregående skolen. Og det er et dårlig utgangspunkt for å få kvalitet i utdanninger, sier han.

De tillitsvalgte tror man vil kjenne effekten av at det blir stopp i mye av det usynlige arbeidet staten gjør.

- Så er vi også lei oss for at det går utover studentene, men det er noe som påvirker på kort sikt. Dette handler om langsiktige spørsmål, sier Aune. 

- Handler ikke om manglende solidaritet

LO og YS kom til en enighet med staten og unngikk derfor streik. I likhet med staten ønsker de at alle statsansatte skal være på en avtale der mer av potten fordeles flatere i større sentrale tillegg. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik skrev i en uttalelse at hun tar til etterretning at Akademikerne og Unio «ikke ønsker en mer solidarisk lønnspolitikk».

 - Det er jo litt spesielt at det er så mye uenighet mellom ulike fagforeninger. Hva tenker dere om det?

- Nå er det først og fremst staten som ønsker å samle avtalene. Men det å gi våre medlemmer en mulighet til anstendige lønns- og arbeidsvilkår i forhold til den høyere utdanningen og kompetansen de har, det er ikke noe som har med manglende solidaritet å gjøre, slår Aune fast.

Hvordan opptrappingen blir framover det kan de ikke si så mye om. Akkurat nå er det SU-fakultetet, MH-fakultetet og Fellesadministrasjonen som blir mest berørt (se faktaboks i margen). Det har å gjøre med at det er der de største forbundene finnes. 

Det de tillitsvalgte kan love er at man vil merke det framover med streikevakter på campus og ellers i bybildet.

- Det blir vel flere enn vi som er her i dag. Såpass kan vi vel si, konkluderer Hanne Karlsaune, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved NTNU.

Følg UA på Facebook og Instagram.