Studenter kan ha fått tilgang til fasit etter innlevering av eksamen

En teknisk feil I inspera har gjort det mulig for studenter i enkelte emner å laste ned fasiten i etterkant av eksamen.

Navnene på de berørte emnene er ikke oppgitt, kun at det gjelder dem som har automatisk rettede oppgaver.
Navnene på de berørte emnene er ikke oppgitt, kun at det gjelder dem som har automatisk rettede oppgaver.
Publisert

Ifølge Innsida gjelder feilen alle emner som inneholder automatisk rettede oppgaver.

Feilen oppsto 21. mai, i forbindelse med at NTNU tok i bruk ny PDF-generator i Inspera. 8. juni ble feilen oppdaget og rettet av leverandør.

Studentene kan velge å forhåndsvise eller laste ned besvarelsene som PDF etter å ha levert eksamen i Inspera. Det som skjedde i den nevnte perioden, er at besvarelsene lastet ned som PDF inkluderte markering av riktige svar på alle automatisk rettede oppgaver. Dermed kan besvarelsen ha fungert som fasit.

På Innsida skisseres det følgende konsekvenser som denne feilen kan ha fått:

  • Feilen i Inspera har gjort det mulig for studenter i noen emner å laste ned fasiten etter at ordinær tid er over, mens studenter som hadde utvidet tid på eksamen fortsatt jobbet med sin eksamensbesvarelse.
  • I noen få emner har studenter som har levert blankt hatt mulighet til å laste ned fasit før ordinær tid er ferdig.
  • Studentene kan ha fått tilgang til å se riktige svar på oppgaver som skal gjenbrukes.
  • Dersom en prøve har feil i fasiten, vil studentene få oppgitt feil svar på oppgaven. Det kan gi studentene inntrykk av at det er feil i sensuren.

Ingen studenter skal ha hatt personlig gevinst av feilen siden eksamensbesvarelsen var levert når PDF-en som inneholdt fasit ble lastet ned. Men det har vært mulig å dele fasiten med andre kandidater som fortsatt satt og besvarte eksamensoppgavene.

Det er ikke første gang det har vært eksamensrot knyttet til Inspera i denne eksamensperioden. Universitetsavisa har tidligere skrevet om innleverte eksamensoppgaver som ikke fikk status levert.

Ifølge Innsida har NTNU brukt de siste dagene på å kartlegge omfang og mulig skadepotensial, basert på data fra Inspera. NTNU skal ha god oversikt over hvilke emner som kan være berørt, basert på tidspunkt for når nedlastinger av fasit har funnet sted.

Så langt har NTNU ikke avdekket at noen studenter har delt fasit med medstudenter.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.