Slik blir NTNUs lokale smitteverntiltak framover

En rekke tiltak berører studenter før og under eksamen.

En del studenter vil i dette semesteret ha eksamen på campus med tilsyn. Arkivbilde.
En del studenter vil i dette semesteret ha eksamen på campus med tilsyn. Arkivbilde.
Publisert

Som UA har omtalt, gjeninnførte Sentral beredskapsledelse ved NTNU koronaberedskapen denne uka. Dette for å håndtere eventuelle nye runder med koronarestriksjoner fra myndighetene.

Sentral beredskapsledelse har utarbeidet en opptrappingsplan for vinteren 2021/22. Planen inneholder ei blanding av allerede vedtatte tiltak og forslag til nye tiltak, som kan iverksettes avhengig av hvilke restriksjoner myndighetene innfører.

Tiltak før og under eksamen

Rett før den store eksamensperioden starter, er det iverksatt lokale tiltak som berører studentene:

• Eksamensperioden er forlenget til 7.januar 2022. Noen emner vil dermed få eksamen første uke i januar.

• Det vil bli avholdt digital skriftlig skoleeksamen, analog skriftlig skoleeksamen og digital hjemmeeksamen.

• Rektor vedtok 4.11 at studenter kan levere egenmelding som dokumentasjon for gyldig fravær til vurdering i høstsemesteret 2021 og frem til og med 15.1.2022. Dette gjelder både gyldig fravær på grunn av koronavirus og andre årsaker.

• Kapasiteten i Trondheim er redusert med 20% på grunn av at deler av eksamenshuset benyttes som vaksinasjonssenter.

• Hurtigtester deles ut før eksamen til studenter som ønsker å sjekke seg. De som er syke, eller har symptomer, skal holde seg hjemme.

• Munnbind anbefales brukt når man beveger seg rundt i eksamenslokalet, men ikke når man sitter ved pulten. Esker med munnbind og håndsprit / kluter settes ut i lokalene.

Også for ett år siden var det egenmelding ved fravær.

Egenmelding vil si at studentene ikke trenger dokumentasjon fra lege når de har fravær på grunn av sykdom. Da må det fylles ut et skjema for å søke om gyldig forfall. Er noen pålagt karantene, men ellers friske, er det ikke gyldig grunn for ikke å avlegge hjemmeeksamen.

Blir noen syke under en eksamen som pågår, må de også søke om gyldig forfall for å unngå at eksamenen blir registrert som eksamensforsøk. Blir de syke under en eksamen som avholdes på campus, må de kontakte eksamensvakt eller eksaminator.

LES OGSÅ: Kan bli eksamener i januar

LES OGSÅ: Det blir delvis digital eksamen i høstsemesteret

Tester og teststasjon

Per 12. november var det om lag 7000 hurtigtester/selvtester på lager hos Campusservice. I tillegg har de opsjon på 40 000 ekstra tester hos leverandør.

- Ansatte og studenter kan bestille testene hos e-vaktmester

- Testene skal kun benyttes i forbindelse med faglig aktivitet og undervisning, ikke for private og sosiale aktiviteter som for eksempel julebord.

I Akrinn er det en teststasjon, hvor det blir gjennomført gratis hurtigtester. Men Dr. Dropin, som betjener stasjonen, deler ikke ut tester.

I Ålesund deles det ut gratis selvtester i ekspedisjonen i Kompasset. En tilsvarende stasjon blir etablert i Gjøvik hvis kommuneoverlegen godkjenner det.

Reiseråd

De reiserådene som gjelder ved NTNU, er som følger:

1) Ansatte som skal på forskertermin: Forsker og arbeidsgiver må i hvert enkelt tilfelle vurdere situasjonen i landet hvor terminen skal være, og eventuelt avlyse «friåret» hvis smitten er høy. Trygde- og forsikringsdekning må være i orden.

2) Disse hovedpunktene gjelder for studenter som skal på utveksling:

- Krav om at studenter har gyldig reiseforsikring, som dekker kostnader ved covid-19-relatert sykdom, før de reiser ut.

- De må selv holde seg oppdatert på restriksjoner i landet de reiser til, og hvordan det eventuelt påvirker inn- og utreise.

- Spesifisering om at NTNU ikke kan refundere noen kostnader knyttet til covid-19.

- Anbefaling om å sikre seg fleksible flybilletter og utsette utlegg så lenge de kan.

- Pålegg om å ha en plan B med emner ved NTNU i tilfelle utvekslinga går i vasken.

For studenter som skal på ekskursjoner, ligger ansvaret hos fakultetene og instituttene.

Mulig opptrapping

Videre ser Sentral beredskapsledelse for seg egne tiltak som er prøvd før og som eventuelt kan gjeninnføres hvis smittesituasjonen tilsier det.

Lite inngripende (støtter oppunder FHIs scenario 2):

• Tilby testing til grupper f.eks studenter som skal ut i praksis og ekskursjoner

• Massetesting av studenter og/eller ansatte.

• Utvide egenmeldingsperioden for ansatte som må være hjemme (egen eller barn sykdom)

• Avvikle betaling for parkering for å unngå kollektivtransport

• Oppfordre til ta digitale møter der hvor det er mulig.

Moderat inngripende (støtter FHIs scenario 3):

• Forby alkoholbruk i NTNUs lokaler.

• Fysisk merking av auditorier og andre rom for å sikre at folk holder avstand.

• Gjeninnføre Check-in for å hjelpe på smittesporingen

Radikale tiltak (scenario 3):

• Begrensninger i sosiale aktiviteter på campus. Avlyse store arrangement.

• Innføre hybrid undervisning etter en prosentvis fordeling, f.eks 50% fysisk og 50% digital.

• Heldigital eksamen

• Stenge campusene delvis, eller helt

Mottak av utenlandsstudenter

For vårsemesteret 2022 er det mottak av internasjonale studenter som er omtalt:

• Ca. 650 innreisende er Erasmus-studenter fra europeiske land. De fleste av disse er fullvaksinert og kommer med koronapass.

• I tillegg forventes maks 50 studenter fra land utenfor EU. Internasjonal seksjon har budsjettert med å dekke karantenekostnader for dem. Dialog er etablert med karantenehoteller.

• Avdeling for studenttjenester m/Internasjonal seksjon skal ha eget møte med kommuneoverlegen i Trondheim for å gå gjennom opplegget.

- Hindre at smitte får fotfeste

Siden det igjen er satt koronaberedskap, vil Sentral beredskapsledelse ved NTNU møtes for å foreta risikovurderinger og gi råd til rektor om hvordan pandemien bør håndteres. Gjeninnføringa av beredskap skal foreløpig gjelde ut året.

- Det overordnede målet med beredskapsarbeidet er å hindre at smitten får fotfeste på våre campuser, unngå nye nedstengninger og sørge for at pandemien for minst mulig konsekvenser for kjernevirksomheten, sa konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro i ei melding på Innsida tidligere denne uka.