Korona

NTNU innfører koronaberedskap

Tirsdag besluttet Sentral beredskapsledelse å gjeninnføre koronaberedskapen for å kunne håndtere eventuelle nye restriksjoner.

Syv uker etter at beredskapsarbeidet ved NTNU ble lagt settes det på ny, og Sentral beredskapsledelse skal igjen møtes jevnlig.
Publisert

I en melding på NTNUs interne sider står det nå er satt koronaberedskap igjen for å håndtere eventuelle nye runder med koronarestriksjoner fra myndighetene. Det skjer syv uker etter at beredskapen ved NTNU formelt ble avsluttet.

Det betyr at Sentral beredskapsledelse igjen skal møtes fast for å gjøre risikovurderinger og gi råd til rektor om hvordan pandemien bør håndteres. Gjeninnføringen av beredskap skal i første omgang gjelde ut året.

Bakgrunnen er høye smittetall, de nasjonale tiltakene som ble varslet fredag og lokale tiltak i Trondheim og Ålesud.

- Så langt i denne nye fasen er få studenter og ansatte ved NTNU smittet. Det er vanskelig å forutsi hvordan utviklingen blir fremover, men hvis myndighetene strammer ytterligere til vil dette fort kunne påvirke driften av universitetet på flere områder. Derfor vil vi være føre var, sier konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro, som også er beredskapsleder ved NTNU i meldingen på intranettet.

NTNU skriver videre at beredskapsledelsen har laget utkast til opptrappingsplan med oversikt over igangsatte og mulige nye tiltak. Videre skriver de at informasjon om praktisk gjennomføring av eksamensperioden snart vil komme, i tillegg til reiseråd og anbefalinger for julebordsesongen med mer.

– Vi skjønner at mange nå er leie av restriksjoner og formaninger, men vi må nok dessverre lære oss å leve med Covid-viruset i årene fremover. Det overordnede målet med beredskapsarbeidet er å hindre at smitten får fotfeste på våre campuser, unngå nye nedstengninger og sørge for at pandemien for minst mulig konsekvenser for kjernevirksomheten. Hvis hver og en av oss er ekstra forsiktige nå, så kan vi forhåpentligvis feire en tilnærmet normal jul om noen uker, sier Tobro i meldige.