Styremøte

Forlenget koronafullmakt til rektor: Kan bli eksamener i januar

NTNU låner ut sine eksamenslokaler på Sluppen ut året. Det kan gjøre at noen studenter får eksamen etter jul.

Representant for studentene i styret, Mathilde Eiksund var bekymret for at studentene ikke skal få noe pause mellom to semester.
Publisert Sist oppdatert

På styremøte 17. juni fikk rektor ved NTNU, Anne Borg forlenget sin fullmakt under midlertidig koronaforskrift ved NTNU. Det betyr blant annet at rektoren har mulighet til å flytte på og utvide eksamensperioden. Det kom opp da styret skulle ta stilling til hvorvidt rektor skulle få den tilliten.

- Jeg ber om at man heller kjører et semester til med digitale eksamener istedenfor at studentene må gå rett på et neste semester uten pause, sa styrerepresentant for studentene, Mathilde Eiksund.

Universitetsavisa har tidligere omtalt at NTNU låner ut sine eksamenslokaler på sluppen til Trondheim kommune, som bruker det som vaksinasjonslokale. Avtalen ble forlenget ut 2021 fordi kommunen mener det fortsatt kan være behov for lokaler for vaksinasjon så sent som høstens eksamensperiode. Det har tidligere blitt annonsert at det hvertfall blir delvis digital eksamen til høsten.

Negativt for studentene med godkjent/ikke godkjent også

Ifølge prorektor for utdanning, Marit Reitan, som rektor Anne Borg henviste til etter Eiksunds spørsmål om eksamen, er det uenighet i fagmiljøene om det er hensiktsmessig å gjennomføre digital hjemmeeksamen, det vil si eksamen uten tilsyn, neste semester.

- Det er svært ulikt. Enkelte miljøer, som for eksempel IE-fakultetet, har veldig store emner der det vil bli vanskelig å gjennomføre en god hjemmeeksamen. Det kan eventuelt bety flere eksamener med bestått/ikke bestått som vurdering. Noe som også er negativt for studentene. Da kan det være man må bruke januar for å gjennomføre noen eksamener under tilsyn.

Prorektor for utdanning Marit Reitan sier ulike miljø har ulik innstilling til digital eksamen.

Også den andre av studentenes representanter, Simen Ringdahl uttrykte skepsis til muligheten av en utvidet eksamensperiode.

- Det ligger veldig mye tillit i en sånn fullmakt, og jeg har tillitt. Men det er litt skumle saker det her med å skulle pålegge studentene å ha en eksamen etter jul.

Styret konkluderte med at rektor fikk den aktuelle fullmakten. Styreleder Nils Kristian Nakstad sa at styret også da forventer at man har god medvirkning på spørsmålet om eksamen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.