Omikron, digital undervisning og eksamen: Mer info onsdag kveld

Tirsdag varslet regjeringen nasjonale korona-innstramninger. NTNU bebuder info om praktiske konsekvenser onsdag kveld.

Det kan bli mindre av dette: Analoge undervisningsaktiveter.
Det kan bli mindre av dette: Analoge undervisningsaktiveter.
Publisert Sist oppdatert

I en melding på NTNUs intranett vises det til at flere av de nye reglene og anbefalingene vil påvirke driften av NTNU.

«Ledelsen hos oss vil trenge dagen for å avklare rent praktisk hvordan vi skal etterleve tiltakene. Nærmere informasjon om dette kommer her på Innsida i løpet av ettermiddagen eller kvelden. Det vil også bli sendt ut e-poster om dette fra rektor til alle ansatte og studenter,» står det å lese på Innsida.

Det presiseres at all undervisning og alle eksamener går som planlagt til eventuell annen beskjed blir gitt.

Regjeringen: Mer digital undervisning

– Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning, heter det i regjeringens pressemelding som kom tirsdag.

Derfor anbefaler regjeringen mer bruk av digital undervisning og undervisning i mindre grupper i tråd med smittevernkravene. Studenter som er avhengige av å gjennomføre førsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Eksamen skal gjennomføres. Det kan skje enten digitalt der det er praktisk gjennomførbart, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte med nødvendige smitteverntiltak. Fysisk oppmøte på eksamen vil kreve godt smittevern, med blant annet god avstand og tilretteleggelse for avstand og eventuelt ved bruk av munnbind.

Ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ansatte følge reglene og rådene som gjelder for ansatte i arbeidslivet for øvrig