Gikk fra D til A til B, store karaktersprik har blitt mer vanlig

NTNU-student er oppgitt over vurderingssystemet.

Flere opplever store sprik mellom første karakter og karakteren etter klage.
Flere opplever store sprik mellom første karakter og karakteren etter klage.
Publisert

NTNU-student Bisma Aleem klaget på en D i ex.phil., da ble karakteren endret til en A. På en tredje sensur ble den nedjustert igjen til en B. De siste årene har det blitt mer vanlig med store karaktersprik ved universitetet.

Det melder Khrono.

- Jeg ble overrasket da jeg fikk karakter D. Etter flere runder med meg selv, klagde jeg og ble vurdert av to nye sensorer. De ga meg karakteren A. Også da ble jeg overrasket over hvordan det er mulig med to så forskjellige karakterer, sier Aleem til avisa.

Det er flere som har stort sprik mellom ulike vurderinger. Ifølge Khrono var det i 2019 296 studenter ved NTNU som fikk bedømmelsen justert med minst to karakterer. I 2020 var det 496. I 2021 økte fenomenet kraftig. Da var det hele 635 tilfeller. I 2022 har det så langt vært 224 tilfeller med avvik på minst to karakterer.

- Kjent problemstilling for studentene

Leder i Studenttinget NTNU, Astrid Hilling sier dette er en kjent problemstilling for studentene. Hun sier at den opprinnelige sensuren i dag er blind for sensor i andre runde etter ønske fra studentene.

Den tredje vurderingen settes i samarbeid mellom den opprinnelige sensoren og de to klagesensorene i tilfeller der det er stor sprik mellom første og andre runde. Hilling mener den fortsatt spiller en viktig rolle.

- Ordningen med en tredje sensur er i dag med på å kvalitetssikre sensureringen, og er blant annet med på å sikre tilfeller hvor studenten opplever å få en dårligere vurdering på klage. Det er derimot viktig at NTNU informerer studentene om rettighetene og konsekvensene ved å klage på en eksamenskarakter, sier Hilling til Khrono.

Ville fått A under tidligere ordning

Den tredje runden er ifølge jurist ved NTNU Anne Marie Snekvik et resultat av en av endringene i Universitets- og Høyskoleloven fra 2018. Før den tid ville de to sensorene involvert i andre runde holdt og studenten ville fått A.

- Dette var ordningen før lovendringen i 2018. Studenter som får bedre karakter etter klage vil nok mene det, mens den som får dårligere karakter med et så stort avvik etter klage, sannsynligvis vil mene at ordningene er positiv, sier Snekvik.