Ny UH-lov

Snart endres sensurfristene: - Jeg lurer på hvor gjennomtenkt det er

Sensor frykter at nye sensurregler kan resultere i mindre fleksibilitet.

Fra 1. august endres sensurfristen fra tre uker til 15 virkedager.
Publisert Sist oppdatert

Fra 1. august endres sensurfristen fra tre uker til 15 virkedager. Med «virkedag» menes en arbeidsdag, i motsetning til en fridag. Endringene kommer i forbindelse med den nye Universitets- og høyskoleloven, som trer i kraft fra 1. august 2024. 

NTNUs tidligere praksis, med 10 dager ekstra frist hvis sensurfristen kommer i jule- og nyttårshelgen, opphører når den nye loven trer i kraft.

Lovbestemte fri- og helligdager, lørdager og søndager regnes ikke som virkedager. Julaften og nyttårsaften regnes heller ikke som virkedager, men det gjør «inneklemte dager».

Det betyr at en eksamen 20. desember 2024 med nye sensurregler vil ha frist 17. januar. Ved gammel regnemetode ville fristen vært den samme. 

Hver fjerde sensur var forsinket

Ifølge en kartlegging Khrono har gjort, brøt universitetene og høgskolene sensurfristen for mellom 6 og 34 prosent av eksamensbesvarelsene i 2023. 

Ved tre universiteter var mer enn hver fjerde sensur forsinket. Dette gjaldt NTNU, Oslo met og Universitetet i Agder. 

Ved NTNU var 33,8 prosent av ordinære eksamensbesvarelser forsinket i 2023, og 21 prosent av sensuren på masteroppgaver. 

Bedre tid, mindre fleksibilitet

Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religionvitenskap, Kjartan Koch Mikalsen, frykter at den nye regelen med 15 dagers sensur kan resultere i mindre fleksibilitet. 

Kjartan Koch Mikalsen sensurerer 30 hjemmeeksamener og to bacheloroppgaver dette semesteret, i tillegg til noen oppdrag som ekstern sensor.

- Først og fremst tar jeg lovendringen til etterretning, men jeg lurer nok på hvor gjennomtenkt den er. For faglig ansatte er en umiddelbar effekt av endringen strammere frister og mindre fleksibilitet rundt avvikling av ferie i perioden mellom jul og nyttår.

Ifølge Mikalsen kan det slå uheldig ut for både studenter og sensorer, men det vil nok ramme de med stor sensurbelastning hardest.

- På sikt ser jeg for meg at lovendringen vil medføre et press mot å legge innleveringsfrister og eksamener tidligere i eksamensperioden. Antakelig vil heller ikke NTNUs studenter være tjent med en situasjon der høstsemesteret blir enda mer konsentrert enn det er i dag, avslutter han. 

 Saken er oppdatert fredag kl. 10 med korrigerte eksempler på sensurfrister.

Følg UA på Facebook og Instagram.