«Eksepsjonell innsats:» Helge Holden slått til ridder 1. klasse

Professor Helge Holden er utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for matematikkfaget. 

Helge Holden har mottatt en rad priser. Nå er han også ridder av 1. klasse.
Publisert

Professor Holden er kjent for UAs lesere som gjesteskribent over flere år.

Fakta

Helge Holden

Helge Holden er en av UAs seks gjesteskribenter.

Utdanning: cand.real. og dr.philos. fra UiO

Nåværende jobb: professor i matematikk ved Institutt for matematiske fag, NTNU. Leder av Abelkomiteen.

Tidligere roller i UH: Styremedlem NTNU 2009–17, Tidl. leder av flere utvalg i Forskningsrådet og ERC Consolidator Grant Panel, tidl. Preses DKNVS. Var generalsekretær i Den internasjonale matematikkunionen.

Faglige interesser: Partielle differensialligninger

Er opptatt av: Forskningspolitikk, akademia, teknologi, NTNU

Juni 2024: Holden slås til ridder av 1. klasse.

Ordenen blir overrakt matematikkprofessoren av statsforvalter Frank Jenssen i 27. juni på en markering i Rådssalen på NTNU.

Fremragende forskning 

Helge Holden har gjort fremragende forskning innen matematikk i samspillet med fysikk og teknologi. Han har veiledet 24 doktorgradsstudenter og mer enn 90 mastergradsstudenter som i sin tur har vært avgjørende for utviklingen av norsk næringsliv og dermed utviklingen av velferdsstaten Norge, skriver IE-fakultetet i en pressemelding.

Helge Holden har vist et eksepsjonelt engasjement for forskning og forskningspolitikk og har innehatt en lang rekke sentrale verv nasjonalt og internasjonalt. Holden var blant annet i to perioder generalsekretær i International Mathematical Union, sekretær og visepresident i European Mathematical Society samt president for European Consortium for Mathematics in Industry. Han har vært preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og satt i NTNUs styre i to perioder. Han er nåværende leder for Abelkomiteen. 

Arven etter Lars Onsager

Helge Holden har gjort en betydelig innsats for å forvalte arven etter Nobelprisvinner Lars Onsager. Holden bidro til opprettelsen av Onsagermedaljen og et Onsager-professorat ved NTNU, som gjennom de siste 30 år gitt NTNU stor internasjonal synlighet. Holden står blant annet bak opprettelsen av en permanent Onsager-utstilling på Lerchendal gård og digitaliseringen av Lars Onsagers private arkiv. 

 En stemme i samfunnsdebatten

Helge Holden spiller en aktiv rolle i samfunnsdebatten og bidrar gjennom sine ytringer til å sette dagsorden for det offentlige ordskiftet. Han er blant annet fast spaltist i Universitetsavisa, aktiv i mange avisers kronikkspalter og en ettertraktet deltaker i paneldebatter, skriver NTNU i sin melding om tildelingen.

Helge Holden blir æresdoktor matematikk.

Holden har høstet stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Han er innvalgt medlem av Academia Europaea, European Academy of Sciences og The World Academy of Sciences. Han ble utnevnt som doctor honoris causa ved Vietnam Academy of Science and Technology i 2017, og han mottok i 2022 Gunnerusmedaljen som er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste utmerkelse.