Tomtekonflikt

NTNU krevde millioner av borettslaget: Nå er dommen her

NTNU ønsket i overkant av 3,5 millioner for tomta de eier på Tyholt. Nå har retten bestemt at Tyholt borettslag får overta tomta gratis. 

De tre naboene Ela Sjølie, til venstre, Monika Larsen Donovan og Ragnhild By bor i Tyholt borettslag. Nå har de vunnet tomtestriden mot NTNU.
Publisert Sist oppdatert

10.august møttes Tyholt borettslag og NTNU i Trøndelag tingrett for å avgjøre prisen borettslaget skulle betale for å overta tomta. 

Mens borettslaget på sin side mente at summen skulle settes til 0 kroner, mente NTNU at markedsprisen på tomta skulle være utgangspunkt for erstatningen. 

Det er borettslaget som i dag har bruksretten på tomta gjennom reguleringsplanene for området. Tomta som det er snakk om ligger mellom Norsk havteknologisenter og Tyholt borettslag. 

Borettslaget må betale saksomkosninger

I rettsaken 10. august uttalte NTNUs advokat, Ivar Christian Andersskog, at NTNU som statlig institusjon er pliktig å selge tomter til markedspris, og ikke har lov til å gi bort eller selge tomter billigere en dette. 

Nå har retten bestemt at borettslaget skal overta tomta gratis. 

Tyholt borettslag må likevel betale saksomkostninger til NTNU på 153 750 kroner. 

- Det ble som vi håpet på

Styreleder i Tyholt borettslag Erik Skarrud var strålende fornøyd med dommen. 

- Det ble som vi håpet på og drømte om, så nå er vi kjempeglade, sier styrelederen. 

10. august møttes partene i retten. Fra venstre: styreleder Erik Skarrud i Tyholt borettslag, beboere Ela Sjølie og Berit Album Kvernmo, og advokat Heidi Nergård.

Nå håper han at NTNU godtar dommen og ikke anker saken videre til lagmannsretten. 

Fredag ettermiddag sier NTNUs eiendomsdirektør Frank Arntsen til Universitetsavisa at de nettopp har mottatt kjennelsen og at de nå vil ta en vurdering på hvordan de går fram.

Universitetsavisa har ikke lykkes med å komme i kontakt med NTNUs  advokat i saken, Ivar Christian Andersskog.