tomtekonflikt

Uenig om erstatning: NTNU møtte borettslag i retten 

Torsdags morgen møttes NTNU og Tyholt borettslag i Trøndelag tingrett for å løse tomtekonflikten ved Norsk havteknologisenter på Tyholt. Partene sto langt fra hverandre på to sentrale punkter. 

Styreleder i Tyholt borettslag Erik Skarrud, og beboerne i borettslaget, Ela Sjølie og Berit Album Kvernmo møtte i retten onsdag.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har tidligere skrevet om konflikten mellom Tyholt borettslag og NTNU. I dag eier NTNU deler av tomta som borettslaget har bruksretten til gjennom reguleringsplanen for området. 

På tomta til NTNU står borettslagets garasjer, parkeringsplasser og grøntareal. 

I april ble det arrangert rettsmekling mellom partene som ikke førte frem. 10. august møttes derfor NTNU og borettslaget i sal 417 i Trøndelag tingrett for å få saken behandlet i retten. 

Uenige om erstatningssummen

I retten i går kom det fram at partene er enige om at Tyholt borettslag skal ta over tomtestripen mellom Norsk havteknologisenter (NHS) og borettslaget, og at saken handler om ekspropriasjon av eiendom, ikke salg. 

Borettslaget skal derfor betale NTNU en erstatningssum basert på det økonomiske tapet NTNU får ved å avse tomta. 

Partene er uenige i hvor stor denne erstatningssummen skal være. Borettslaget mener erstatningen skal være på 0 kroner, da NTNU ikke lider noe økonomisk tap. De mener at tomta ikke er salgbar pga bruksretten til Tyholt BL og betingelsene i reguleringsplanen.

Stridens kjerne: Borettslagets grøntareal ligger på tomta til NTNU, det gjør også garasjene og parkeringsplassene til borettslaget.

NTNU mener på sin side at de lider økonomisk tap hvis tomta blir overtatt gratis, og at markedsverdien for boligtomter på Tyholt skal være førende for erstatningssummen. 

De mener også at NTNU som et statlig organ ikke har anledning til å subsidiere eller gi bort tomter, og at det er markedspris som skal være gjeldende. 

Under gårsdagens rettssak fortalte NTNUs advokat Ivar Christian Andersskog at NTNU hadde innhentet to verdivurdering av tomta, på henholdsvis 3,2 og i overkant av 3,7 millioner. 

NTNU vil leie ut parkeringsplassene 

I reguleringsplanen til Trondheim kommune er tomta regulert til 24 parkeringsplasser for Tyholt borettslag og uteområde. Under rettssaken uttrykte Andersskog at disse parkeringsplassene også en selvstendig salgsverdi som er med på å øke verdien til tomta. 

NTNU argumenterte også for at det er en teoretisk mulighet for at de kan utnytte tomta til parkeringsplasser for beboere og besøkende på Tyholt og at tomta dermed enten kan selges til selskap som f.eks EuroPark eller gi leieinntekter til NTNU.

Tyholt borettslags advokat, Heidi Nergård, satte spørsmålstegn ved dette, da det i reguleringsplanen kun står at borettslaget har bruksretten for området. 

Uenige om bruksretten

Foruten uenighet om erstatningssum, var partene også uenige om bruksretten for området. 

Tyholt borettslag mener at bruksretten er varig, både fordi tomta er regulert til p-plasser for borettslaget i Trondheim kommunes reguleringsplanen og pga at den opprinnelige avtalen fra 1948 har utviklet seg gjennom 75 år. 

Borettslaget mener at rektor i et notat til NTNUs styre skal ha uttalt at tomta ikke er strategisk viktig for NTNU og at hun anser bruksretten til borettslaget som varig, ikke minst sett i lys av at garasjer, parkeringsplasser og grøntarealet skal gjenoppbygges etter anleggsperioden er ferdig.

Tyholt borettslag ble opprettet i 1948. Borettslaget består av fem firemannsboliger. De kommende årene vil tomta til NTNU bli brukt som anleggsvei i forbindelse med byggingen av Norsk havteknologisenter.

NTNU hevdet på sin side at bruksretten er oppsigelig med seks måneders varsel og at de kan bruke tomta til eget formål (parkering og uteområde) til tross for det som står i reguleringsplanen. Dette basert på et dokument i saken fra 1996, der det står at borettslaget må rydde området innen seks måneder. 

 NTNU bestrider også at rektor mener bruksretten er varig.

Overraskende vending 

I etterkant av rettssaken sier styreleder i Tyholt borettslag, Erik Skarrud, at han  synes at borettslaget har en god sak, men at det er vanskelig å spå utfallet. 

- Det kom overraskende på oss at NTNU ytret ønsket om å opprette parkeringsplasser på tomta som privatpersoner og firma på Tyholt kan leie. Vi har aldri før fått signaler om dette tidligere. Dessverre tror jeg at dette er en taktikk for å få retten til å sette en høyere erstatningssum, sier han. 

Ivar Christian Andersskog er NTNUs advokat i saken.

Han forstår ikke hvordan dette skal være mulig basert på dagens reguleringsplan som kun gir borettslaget rett til å benytte tomta. 

NTNUs advokat Ivar Christian Andersskog synes at rettssaken gikk bra, og at NTNU fikk frem synspunktene sine. 

- For NTNU er dette en helt ordinær juridisk sak, i motsetning til hvordan saken trolig oppleves for borettslaget, der følelser i større grad er involvert, sier han til UA i etterkant av rettssaken. 

Dommen faller innen fire uker.