Idd Andrea Christensen er valgt inn i NTNUs styre

Etter mye styr og omvalg, er nå representanten for de midlertidig ansatte klar.

To valg måtte til, resultatet ble det samme: Idd Andrea Christensen vil representere de midlertidig vitenskapelig ansatte fra august og ett år framover.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert med at Atefe R. Tari kom på andreplass.

Postdoktor Emil Øversveen fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap blir vararepresentant.

Idd Andrea Christensen er stipendiat, leder av Dion og tilhører Fakultet for naturvitenskap.

Det var også Christensen som vant det ordinære valget, som måtte gjøres om da to kandidater ble eksponert på Innsida. Beslutninga om omvalg ble tatt i NTNU-styret 14. april. Den kommende styrerepresentanten fikk 233,33 vektede stemme. Øversveen fikk 163 vektede stemmer. Egentlig kom Atefe R. Tari på andreplass med 186,33 vektede stemmer, men siden en kvinne ble styrerepresentant må en mann være vara.

Valgdeltakelsen var på kun 20,84 prosent.

Da det ble kjent at det lå an til omvalg, ble det rettet kritikk mot NTNUs valgreglement. Flere mente det ikke kom tydelig nok fram at det ikke kan drives valgkamp under selve valget. Andre igjen rettet kritikk mot styrekandidatene og deres forståelse av egen rolle.

Her kan du lese UAs saker om valgkampen og debatten som fulgte:

To kandidater ble promotert etter at valget var i gang

Mener valgstyret sitter med ansvaret

- Vi vil gjøre nærmere avtale med kandidatene om spillereglene

- De skjønner ikke kravene som stilles til en styrerepresentant

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.