Kan bli omvalg:

- De skjønner ikke kravene som stilles til en styrerepresentant

Mens kandidater ved NTNU i Trondheim har benyttet intranettet for å fremme sitt kandidatur, lurer andre på hvordan ansatte i Gjøvik og Ålesund skal kunne nå fram i kampen om en plass i NTNUs styre.

Engasjert valgkamp før styrevalget, men problemenene oppsto da et par kandidater fortsatte valgkampen under selve valget.
Engasjert valgkamp før styrevalget, men problemenene oppsto da et par kandidater fortsatte valgkampen under selve valget.
Publisert Sist oppdatert

- Det virker ikke som om Christensen og Tari forstår kravene som stilles til en styrerepresentant. Dette synes jeg er skremmende, sier stipendiat Cathinka Thyness ved MH-fakultetet (se intervju med henne sist i artikkelen).

- Jeg skulle gjerne drevet valgkamp ved andre campuser, men både pågående pandemi og de strukturelle ulempene en har ved å tilhøre et mindre campus gjør situasjonen vanskeligere, sier Silje Liepelt.

Silje Liepelt er en av kandidatene for de midlertidig vitenskapelig ansatte.
Silje Liepelt er en av kandidatene for de midlertidig vitenskapelig ansatte.

Kandidaten Liepelt, som holder til ved Institutt for helsevitenskap som er ledet fra campus Ålesund, framholder hvor viktig det er at valgkampen foregår på like vilkår for alle kandidater, og at valgstyret legger til rette for at strukturelle ulemper ikke skal være fordelaktig for enkeltkandidater.

- Når det gjelder MH-fakultetet sin promotering av Atefe sitt kandidatur, tenker jeg at det er uheldig å gi partisk informasjon som kan fremme enkeltkandidater. Kjernen i saken er at NTNU Innsida, som offisiell institusjonell kanal, ikke må brukes på en slik måte at det kan gi forskjellsbehandling av kandidater som kan påvirke valgresultatet.

Vanskelig å nå fram når man sitter langt unna

Liepelt understreker at det ikke er ment som noen kritikk av verken Tari eller noen andre kandidater, men det er viktig i denne sammenheng med prosessforståelse og at demokratiske valgprosesser må foregår på riktig måte.

- Mitt poeng er at for oss som sitter på små campuser langt unna Trondheim blir det svært vanskelig å nå fram. Jeg har ikke noe nettverk som kan jobbe for meg, sier hun.

Dette er noe hun tror ligger bak det faktum at hun er den eneste ansattkandidaten til NTNU-valget fra campuser utenfor Trondheim, uansett stillingskategori.

- Når man sitter i Ålesund eller Gjøvik har man ikke anledning til å drive valgkamp på samme vis som folk som sitter ved hovedcampusene.

Strukturelt problem

Liepelt får støtte av instituttleder Svanhild Margrethe Arentz Schønberg ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Liepelt er ph.d-kandidat ved hennes institutt.

- Jeg støtter valgstyrets anbefaling om ikke å godkjenne valgresultatet, sier Schønberg.

Også hun er opptatt av å få fram at dette ikke innebærer noen form for kritikk av handlemåtene til de andre kandidatene.

Svanhild Schønberg (til venstre) er instituttleder ved NTNU i Ålesund.
Svanhild Schønberg (til venstre) er instituttleder ved NTNU i Ålesund.

- Det er ikke noe galt i å ville fremme eget kandidatur. Men vi har et strukturelt problem når verken de teknisk-administrative eller de faste vitenskapelige i Ålesund og Gjøvik stiller kandidater til styrevalget, sier Schønberg.

- Hvorfor er det slik?

- Jeg vet ikke hvorfor. Det kan være fordi man ikke har noen tro på at man når opp, sier hun.

- Svært uheldig

Valgstyret reagerte blant annet på at MH-fakultetet la ut en melding på fakultetets hjemmeside hvor man oppfordret folk til å gi sin stemme til Tari. Også Liepelt er stipendiat ved MH-fakultetet, men altså plassert i «periferien». Hva tenker instituttlederen hennes om det?

- Dette er svært uheldig.

- Hva mener du NTNU-styret bør gjøre for å bøte på situasjonen med manglende representasjon fra «satellittene» – reservere egne seter for representanter derfra?

- Jeg ønsker at styret vurderer eventuelle tiltak for å få en bedre representasjonen fra Ålesund og Gjøvik, men dette kan vel en eventuell revisjon av valgreglementet også belyse, sier Svanhild Schønberg.

- Valget må annulleres

«NTNUs styrevalg: Atefe Tari er MH-fakultetets kandidat i Trondheim». Slik var overskriften på meldinga lagt ut på MH-fakultetets innside, hvor folk ble oppfordret til å gi sin stemme til kandidaten. Meldingen er lagt ut av en kommunikatør ved forskningsgruppen hvor Tari er stipendiat.

Dette reagerer Cathinka Thyness sterkt på. Thyness er også ph-d-kandidat ved MH-fakultetet, nærmere bestemt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Thyness er ph.d ved samme fakultet som kandidatene Liepelt og Tari.
Thyness er ph.d ved samme fakultet som kandidatene Liepelt og Tari.

- Silje Liepelt er stipendiat ved samme fakultet, men hun nevnes ikke, sier hun.

Om man så hadde hatt lov til å fremme kandidater på Innsida hadde dette vært ille, legger hun til.

- Om man ikke annullerer valget tar man ikke universitetsdemokratiet på alvor, mener Thyness.

- De forstår ikke kravene som stilles

Men det mest graverende i situasjonen, opplever stipendiaten, er at begge de to kandidatene som ligger best an til å vinne, viser så liten forståelse for embetet de søker.

- Christensen bør forstå sin inhabilitet, Tari bør innse at det er uheldig at hun presenteres som MH-fakultetets kandidat når hun stiller for å få representere alle NTNUs midlertidig ansatte. Det virker ikke som de forstår kravene som stilles til en styrerepresentant. Dette synes jeg er skremmende, sier Cathinka Thyness.

- De bør applaudere, ikke lage et problem ut av det

Ulrik Wisløff begrunner engasjementet for Taris del ved å vise til Idd Andrea Christensens innsidemelding noe tidligere.

Ulrik Wisløff leder forskningssenteret Cardiac Exercise Research Group, hvor Atefe Tari er ph.d-kandidat.
Ulrik Wisløff leder forskningssenteret Cardiac Exercise Research Group, hvor Atefe Tari er ph.d-kandidat.

- Vi så at Christensen presenterte sitt kandidatur på nett, og vi tenkte det var en god ide for å få flere til å engasjere seg i et valg der folk tradisjonelt ikke engasjerer seg nevneverdig - og foreslo at Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk burde gjøre det samme for Atefe. Vi spurte ikke henne, men informerte henne om tiltaket, skriver Wisløff i en epost til UA.

Han framholder at dette ikke var tenkt som at man drev valgkamp. Tanken var å legge teksten ut på instituttets side, og vet ikke hvorfor den ble lagt på fakultetets side.

- Jeg tror det kan være lærdom for valgkomiteen og NTNU å heller applaudere kandidater, institutter og organisasjoner som fremmer valgdeltagelse enn å lage et problem ut av dette for å ende opp med like dårlig valgdeltakelse som de har tradisjon for ved NTNU, skriver Ulrik Wisløff.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.