samfundet

Studentersamfundet sier nei til oljeboikott

Lørdag kveld stemte Studentersamfundet nei til den interne meningsytringen om at Studentersamfundet og UKA ikke bør bli sponset av selskaper som driver med utvinning av fossil energi.

Det var mange i salen da medlemmene til Studentersamfundet skulle stemme over om huset skulle si nei til Equinor.
Publisert Sist oppdatert

Equinor har vært sponsor av uka siden 2007. Lørdag kveld, på samfundsmøtet «Samfundet erklærer klimakrise», stemte Storsalen over en intern meningsytring om hvorvidt Samfundet og UKA bør fortsette å bli sponset av selskaper som driver med utvinning av fossil energi.

Forslaget ble stemt ned med 142 stemmer for, 130 stemmer mot og 13 blanke stemmer. Til tross for at det var flere stemmer for enn mot var det 49,8 prosent for. Ettersom det var et resultat på under 50 prosent, gikk forslaget dermed ikke igjennom.

Det var samfundetmedlemmene Max Lødøen og Norunn Krokeide som fremmet forslaget, og det ble først lagt fram på samfundsmøtet «Ta ordet da!» 25. februar. Formuleringen av forslaget ble noe endret siden denne gang.

Stort oppmøte

Det var et godt oppmøte allerede fra starten av samfundsmøtet lørdag kveld, til tross for at møtestart var endret fra 18:00 til 17:30.

Før behandingen av den interne meningsytringen skulle det skulle stemmes over et resolusjonsforslag, fremmet av Una Onsrund på vegne av Styret i Studentersamfundet i Trondhjem:

Det var samfundetleder Una Onsrund som fremmet resolusjonsforslaget på vegne av Styret til Studentersamfundet.

«Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 25.03.2023 erklærer, i samråd med flere andre studenthus i Norge, at vi står ovenfor en global klimakrise. Å løse denne krisen burde være sittende og framtidige regjeringer sin øverste prioritet.»

Dette resolusjonsforslaget ble vedtatt med 207 stemmer for, ingen stemmer mot, og to stemmer blankt.

Informerte om det økonomiske aspektet

Dag Herrem på vegne av Finansstyret informerte om de økonomiske konsekvensene for Samfundet i forveien av diskusjonen og avstemningen. UKA ble opprettet for å være en inntjeningsaksjon for Samfundet, og overskuddet deres går direkte inn i Samfundets budsjett.

Selv om han presiserte at Finansstyret må rette seg etter det Storsalen bestemmer, og at de kommer til å følge den interne meningsytringen om den blir vedtatt, innrømmet han at det ikke vil være lett å erstatte avtalen med Equinor.

- Vi ønsker ikke å selge ut medlemmene, noe som gjør at det ikke er enkelt å skaffe avtaler på denne størrelsen, sa han.

Herrem presiserte også at det ikke er store muligheter for å kutte kostnader andre steder.

- Dette kommer nok med å etterlate et hull i budsjettet som er vanskelig å dekke, poengterte han.

Senere i møtet utdypet han også, etter spørsmål fra salen, at man kunne se for seg 25 prosent dyrere øl på Samfundet om man mister sponsorpengene fra Equinor.

Også UKEsjefen, Kari Johanne Sørensen Bøckman, pekte på at et eventuelt vedtak for den interne meningsytringen kom til å påvirke situasjonen for festivalen, og at det i realiteten ikke finnes et alternativ for Samfundet.

- Uka vil nok bli en langt mer nedstrippet festival om dette forslaget går gjennom. Vi vil også måtte bli langt færre frivillige om forslaget skulle gå gjennom.

Stor uenighet under diskusjonen

Det var mange stemmer både for og i mot forslaget som ble ytret på Samfundets talerstol før avstemningen. Fellesnevneren for de som ønsket å stemme i mot var de økonomiske konsekvensene forslaget kom til å ha for Samfundets festival, UKA.

Max Meinich, tidlige UKEsjef, mente at forslaget var ganske inngripende i Finansstyrets mandat.

- Det er til syvende og sist medlemmene på samfunnet som må bære kostnadene om dette blir vedtatt, sa han.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein ytret også at hun kom til å stemme mot forslaget.

- Det blir prinsipp for prinsipp for meg dette her. Det er viktigere for meg at vi kan ha masse frivillige og masse kule arrangementer. Men jeg synes vi skal fortsette å kritisere Equinor, og prøve å finne andre samarbeidspartnere i framtiden.

Det var derimot flere som mente at UKA burde gjøre seg mindre avhengige av store sponsoravtaler som den med Equinor. Noen pekte for eksempel på at UKA ikke burde gå inn for å ikke kun ha en hovedsponsor, men heller burde sponset av flere mindre selskaper.

Flere i salen pekte også på at det viktigste for en politisk studentorganisasjon som Samfundet var å stå opp for sine verdier, og at man ikke burde la seg fanges av det økonomiske tapet for Samfundet. Menge støttet opp om at de var villige til å betale litt mer for å ta et ordentlig standpunkt for miljøet.

Det var også flere som mente at det var hyklersk av Storsalen om man velger å stemme mot et forslag som dette på et samfundsmøte ved navn «Samfundet erklærer klimakrise».