samfundet

Vil at Samfundet ikke lenger skal sponses av fossil energi

Equinor har vært sponsor av UKA siden 2007. Lørdag kveld skal Samfundet stemme over om de vil at huset skal fortsette å sponses av denne typen selskaper.

Samfundetmedlemmene Norunn Krokeide og Max Lødøen fremmet forslaget for Storsalen 25. februar på samfundsmøtet "Ta ordet da!".
Publisert Sist oppdatert

På lørdagens samfundsmøte, ved navn «Samfundet erklærer klimakrise», kan alle medlemmer av Studentersamfundet stemme over følgende forslag:

«Studentersamfundet i Trondheim og UKA ikke bør bli sponset av selskaper som driver med utvinning av fossil energi.»

Det er samfundetmedlemmene Max Lødøen og Norunn Krokeide som står bak forslaget. De har tidligere uttalt til Under Dusken at de mener det er på tide å sette ambisjonen om å «gjøre UKA grønnere» på dagsorden.

– Samarbeidspartnerne til Samfundet og UKA bør gjenspeile de verdiene som Samfundet og UKA ønsker å assosiere seg med, sa Krokeide til Under Dusken tidligere denne uka.

Høy temperatur på debatten

Forslaget ble først lagt fram på samfundsmøtet «Ta ordet da!» 25. februar. Den gang var det høy temperatur på ordskiftet fra talerstolen. Equinor har vært sponsor av UKA siden 2007. Samfundetmedlem og tidligere samfundetleder Jonas Strøm Scheie stilte seg den gang kritisk til forslaget og beskrev det som «naivt, illojalt, litt prektig og frekt».

Samfundetmedlem og tidligere samfundetleder Jonas Strøm Scheie beskrev forslaget som «naivt, illojalt, litt prektig og frekt».

- Jeg synes det er prektig fordi vi sitter i en såpass god posisjon på Samfundet, mens det er studentorganisasjoner der ute som hadde drept for å få lov til å bade i oljepengene våre, sa Strøm Scheie den gang.

Andre var derimot positive til forslaget.

- Jeg synes det er nærmest hyklersk av oss å si at Samfundet erklærer klimakrise, samtidig som vi tar i mot så mye penger som mulig fra selskaper som Equinor, sa samfundetmedlem Bor de Kock.

Frykter for økonomiske konsekvenser

Flere på møtet 25. februar trakk fram Samfundets privilegerte posisjon, og den økonomiske rollen Equinors sponsing spiller for Studentersamfundet.

Equinor var hovedsponsor under Samfundets kulturfestival UKA i 2021. UKA ble opprettet for å være en inntjeningsaksjon for Samfundet, og overskuddet deres går direkte inn i Samfundets budsjett.

- Vi kan få midler store midler til å gjøre noe skikkelig bra for studenter i denn byen her. Og Equinors sponsing gir oss store muskler til å gjøre det. For meg virker det veldig rart at man er så villig til å kappe beina under det, for at man skal kunne klappe seg selv på skuldra og kalle seg litt grønnere enn man er i dag. Jeg har tillitt til at Samfundet og Storsalen kan være litt mer pragmatisk og ikke bare handle om moralisering, sa samfundetmedlem Esten Melhuus på talerstolen under møtet 25. februar.

Samfundetmedlem Esten Melhuus mener det er dumt å kappe beina under Samfundets evne til å skape noe bra for studentene.

For å skape ytterligere debatt rundt forslaget valgte forslagsstillerne å utsette voteringen over forslaget en måned. De ba også om innspill på forslaget.

Under møtet 25. februar ble det flere ganger etterspurt tall for hvor stort Equinors bidrag er til UKA. Samfundetleder Una Onsrund fortalte Under Dusken tidligere denne uka at Finansstyret vil kunne informere om hvor store økonomiske konsekvenser forslaget kan få for Samfundets daglige drift på lørdagens samfundsmøte.

Mener Samfundet er en del av Equinors «grønnvasking»

Krokeide og Lødøen har også denne uka kommet med en meningsytring i Under Dusken der de kritiserer Equinors «store tilstedeværelse» i det offentlige, spesielt innenfor kultur og studentfrivilligheten. Equinor var hovedsponsor under Samfundets kulturfestival UKA i 2021.

- Fossilindustrien er drevet av et mål om størst mulig profitt, og bruker ikke millioner på sponsing av kultur og idrett uten at de får noe verdifullt igjen for det. Det de får er et grønnere og mer folkelig image, skriver Lødøen og Krokeide i innlegget.

Equinor sier til Under Dusken at de ikke kjenner seg igjen i karakteristikkene som forslagsstillerne kommer med, og mener at de tar klima på største alvor.

- Formålet vårt med å sponse UKA er å etablere en relasjon til studentene som utdannes ved blant annet NTNU, for mange av disse vil jobbe hos oss etter endt utdanning. Vi har ikke noe behov for å grønnvaske vår virksomhet.