forandringsfabrikken

Organisasjon får scenenekt på NTNU-arrangement

Onsdag skal resultater fra et samarbeid mellom Forandringsfabrikken, NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge presenteres. Men Forandringsfabrikken får ikke gå på scenen. - Urimelig, sier førstelektor Roar Sundby.

Førstelektor Roar Sundby ved Institutt for sosialt arbeid sier de har gode erfaringer med samarbeidet med Forandringsfabrikken.

Publisert

Kunnskapssenteret Forandringsfabrikken har vært ute i hardt vær i media den siste tiden. De henter inn kunnskap fra barn og unge om hvordan de selv opplever tjenestene i samfunnet.

Psykologisk.no har skrevet flere artikler om at FF stiller for få krav til systematikk og vanskelige arbeidsforhold. Ungdommer som har jobbet for Forandringsfabrikken, såkalte «proffer», har også fortalt om negative opplevelser med organisasjonen.

NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge har samarbeidet med Forandringsfabrikken i åtte år om utvikling av barnevernsutdanningen gjennom prosjektet Mitt Liv Utdanning.

- Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Forandringsfabrikken, sier Roar Sundby ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Får ikke gå på scenen

Onsdag skal det avholdes avslutningsseminar for prosjektet Mitt Liv Utdanning på Dokkhuset i Trondheim. Da skal resultater fra prosjektet legges fram. Men deltakere fra Forandringsfabrikken får ikke lov til å gå opp på scenen.

- Vi har fått beskjed om at de kan være i salen, men ikke får gå opp. Dette mener jeg er en urimelig avgjørelse. Vi er tre parter i dette forskningsprosjektet, da blir det merkelig at én av oss ikke får lov til å uttale seg, sier Sundby.

Han sier at han ikke har fått noen god begrunnelse for hvorfor Forandringsfabrikken ikke får si noe.

- Vi har bedt dekanen til konferansen onsdag for å begrunne hvorfor Forandringsfabrikken ikke får snakke fra scenen. Men de vil ikke stille opp, sier Sundby.

Han tror likevel at kritikken i media ligger bak.

- Vi har fått høre noe om at det er en risiko for at ungdommene som skulle delta kan ta skade av det. Men de voksne ansatte får jo heller ikke gå på scenen, så begrunnelsen er ikke logisk, sier Sundby.

USN vil avvente undersøkelsen

I et videoinnslag fra Universitetet i Sørøst-Norge, som skal vises under konferansen onsdag, sier førstelektor og programkoordinator Vegard Snartland at USN velger å fortsette samarbeidet med Forandringsfabrikken. De vil vente på resultatene fra en uavhengig granskning før de konkluderer i saken. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som skal gjøre undersøkelsen.

Snartland sier at de tre institusjonene har samarbeidet om å få barns kunnskaper inn i barnevernsutdanninga.

- Det har vært underlig å se hvordan fagfolk, politikere, toppbyråkrater, andre organisasjoner, har stått i kø for å bryte et videre samarbeid med Forandringsfabrikken, uten at grunnlaget for kritikken har kommet godt fram. Det ser ut til at folk som burde avventet en evaluering fra BUF-etat ikke har hatt tid til det, men har toet sine hender, sier Snartland.

- Jeg er stolt av at dette ikke har gjeldt USN, at institutt- og fakultetsledelsen har insistert på at det skal være en akademisk frihet som skal råde også på dette feltet og at det er de saklige argumentene som skal rå. Og ikke redsel for å få besudlet sitt navn, sier Snartland i videoen.

Snartland utdyper overfor UA at han mener NTNU har vært en av aktørene som har vært for rask ute med å avskrive Forandringsfabrikken.

Han sier at både studenter og ansatte har lært mye av og vært svært fornøyde med samarbeidsprosjektet med Forandringsfabrikken.

- USN vil avvente undersøkelsen før de dømmer Forandringsfabrikken. Det kan tyde på at ytringsfriheten har trangere vilkår ved NTNU enn ved USN, sier Sundby.

Positive endringer av samarbeidsprosjekt

Sundby mener samarbeidsprosjektet har ført til positive endringer for barnevernutdanningen.

- Retningslinjene innen barnevernspedagogikken er blitt endret de siste årene, og arbeidet vi har gjort har noe av fortjenesten for dette. Kunnskap fra barn og unge og deres foreldre har nå blitt en del av grunnlaget for pedagogikken, sier Sundby.

Barnevernstjenestene de samarbeidet med sa blant annet at studentenes kommunikasjon med barn og unge var for dårlig.

- Og det stemte med vår erfaring. I prosjektet fikk såkalte «proffer», ungdommer som selv hadde erfaringer med barnevernet, snakke én til én med studentene som et ledd i kommunikasjonstreningen, sier Sundby.

NTNU burde avventet

Han tror det ville vært klokt av NTNU å avvente resultatene av undersøkelsene før man reagerer.

- Slik som våre samarbeidspartnere i USN gjør. Politikerne, som tidligere har vært svært positive til Forandringsfabrikken, har vært raske til å snu kappen etter vinden.

Han tror noe av kritikken mot Forandringsfabrikken kommer fordi FF har fått for stor makt.

- Dette er et utviklingsprosjekt, det er viktig at utdanningen utvikler seg og NTNU bør presentere ulike kunnskaper overfor studentene for å sikre kloke barnevernspedagoger til det norske barnevernet. Den akademiske kunnskapen blir utfordret av Forandringsfabrikken. Det er det ikke alle som liker, sier Sundby.

Professor Willy-Tore Mørch har vært blant dem som har kommet med kritikk av FF.

- Har valgt å sette samarbeidet på pause

Dekan Tine Arntzen Hestbek svarer slik på UAs spørsmål om hva slags vurderinger som ligger bak avgjørelsen om at Forandringsfabrikken ikke får snakke på seminaret:

- I en rekke medieoppslag i vår kom ulike aktører med hard kritikk av arbeidsforhold, arbeidsmiljø og arbeidsmetoder hos Forandringsfabrikken. I kjølvannet av disse avsløringene har blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet valgt å fryse midlene til stiftelsen, og Forandringsfabrikken har selv bekreftet at de har bestilt en ekstern undersøkelse av forholdene. Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap har derfor valgt å sette samarbeidet med Forandringsfabrikken på pause inntil videre.

- Lagt frem gode nyanseringer i en polarisert debatt

Dekan Pia C. Bing-Jonsson ved USNs Fakultet for helse- og sosialvitenskap stiller seg på sin side bak Snartlands vurdering. Hun henviser til et innlegg han har skrevet i Psykologisk.no. Bing Jonsson mener Snartland har lagt frem gode nyanseringer i en polarisert debatt og poengterer at hun støtter hans tilnærming.

- Vi har som kjent hatt et samarbeid med Forandringsfabrikken i en årrekke. I den siste tiden har det vært sådd tvil om Forandringsfabrikken og hvorvidt et slikt samarbeid kan eller bør fortsette. Vi på USN avventer granskingsrapporten fra BUF-DIR før vi trekker en konklusjon på dette, skriver hun i en epost til Universitetsavisa.