Ansatte forbannet etter ansettelsen av nye ledere ved to institutt

Den avtroppende instituttlederen ved IEL sier han ser framover. Andre ved instituttet er misfornøyde.

Institutt for elkratteknikk holder til i Elektrobygget på Gløshaugen
Publisert

Før påske omtalte Universitetsavisa at instituttleder ved Insitutt for teknisk kybernetikk (ITK), Morten Breivik, i en epost til de ansatte ved instituttet uttrykte sin misnøye med å ikke bli ansatt for en ny periode. Ansettelsen ble også klaget inn til HR- og HMS-sjefen ved NTNU.

I Universitetsavisas kommentarfelt under saken kom det fram at flere ansatte ved Institutt for elkraftteknikk (IEL), mente at den samme kritikken kunne rettes mot hvordan ansettelse av ny intituttleder ved deres eget institutt hadde foregått. Begge institutt tilhører Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

- Jeg kjenner meg hundre prosent igjen i dette som beskrives i artikkelen! Hos oss har det skjedd akkurat det samme. Nåværende instituttleder ble slått ut av en ekstern søker. I vårt tilfelle er det til og med en kandidat som ikke har erfaring fra undervisning som professor. Det stilles spørsmål her hvordan det går at en så viktig del av kompetanse mangler og allikevel ble kandidaten innstilt som første. Vi sitter med akkurat samme følelsen som dere på ITK, skrev forsker og innovasjonsleder, ved IEL, Ida Fuchs.

Fakultetsstyret foretrakk en annen kandidat

Den avtroppende instuttlederen ved IEL, Ole-Morten Midtgård, ønsker ikke å svare på spesifikke spørsmål fra Universitetsavisa, men har følgende kommentar:

«Det er riktig at jeg søkte en ny åremålsperiode, men fakultetsstyret foretrakk en annen kandidat. Tilsettingssaken er ferdig, og jeg og instituttet ser fremover. Jeg jobber nå for at instituttet og ny instituttleder skal kunne lykkes også i neste lederperiode. Jeg fortsetter å arbeide på og for NTNU fra 1. august, men da i en annen rolle enn instituttleder. Utover det har jeg ingen kommentar.»

I likhet med Ida Fuchs stilte førsteamanuensis Steve Völler ved IEL spørsmål til hvorfor en kompetent sittende instituttleder ble erstattet.

- Jeg føler at den nåværende instituttlederen i løpet av kort tid har gjort enorme og fremtidsrettede endringer på instituttet. Han er den drivende kraften bak IELs nye strategi med det digitale grønne skiftet og rettet opp et nytt studieprogram om elektrifisering og digitalisering, skrev Völler.

Han trakk videre inn den pågående debatten om toppstyring ved NTNU og at han ikke føler seg inkludert i ansettelser. Men heller som en «bonde» på det store strategiske og politiske sjakkbrettet

- Det er mange ved IEL som har samme spørsmål og skuffelse som meg, men de våger ikke å si ifra - fordi hvis man ikke blir hørt, hvorfor skulle man ta risikoen og utsette seg selv som et bondeoffer, avslutter Völler sin kommentar.

Valgte de som var best kvalifisert

Leder for fakultetsstyret ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Arne Quist Christensen, har tidligere sagt til Universitetsavisa at han stiller seg 100 prosent bak alle ansettelsene ved fakultetet. Han forsikret også om at ansettelsene hadde gått riktig for seg.

- Innstillingsutvalget har gjennomført en prosess som har gått over flere runder. Innstillingene ble mottatt og grundig vurdert. Fakultetsstyret vedtok å gi tilbud i rekkefølgen av innstilte kandidater. Vi har vært heldige og hatt gode kandidater og vi mener vi har valgt de som var best kvalifisert, sa Christensen.

Ekstrakostnader for instituttet

Kontorsjef ved IEL, Bodil Wold skrev en kommentar som understreker at det er viktig at de nye instituttlederne tas godt imot. men hun reagerer også på at instituttet får ekstra lønnskosntander siden det ble ansatt en ekstern instituttleder.

- Fakultetsstyret har nå altså pålagt oss ekstrakostnader hvert år framover som tilsvarer lønnskostnader til to til tre administrativt ansatte, alternativt et par førsteamanuenser, skrev hun.

Hun ønsket en mer tydelig forklaring på de vurderinger som er gjort. I likhet med Völler synes hun det ikke virker som de som jobber ved instituttets meninger har blitt vurdert.

- Det forekommer meg for øvrig noe gammeldags og utdatert å holde seg med organer som fatter viktige beslutninger over hodet på de som beslutningene gjelder. NTNU bør jobbe mot neste korsvei med en måte å ansette instituttledere på som er godt forankret på instituttene, og da mener jeg i form av virkelige prosesser fra saksbehandling til beslutning.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.