mh-fakultetet

Har gjennomgått instituttstrukturen, nå anbefaler de å ikke endre noe

Tre ulike alternativ har vært på høring. Nå vil dekanen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap innstille på at instituttene blir som før.

Der flere NTNU-fakulteter har vedtatt omorganiseringer i en eller annen form, ser MH-fakultetet ut til å gå mot å beholde strukturen som den er i dag.
Publisert

I likhet med en rekke andre fakultet har Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) vurdert å endre på inndelingen av sine institutter. Tre forskjellige forslag har vært ute på høring. 

Jon Magnussen har ledet arbeidet med å gjennomgå de ulike høringssvarene.

Ifølge en melding på MH-fakultetets sider har arbeidsgruppen besluttet at nullalternativet, altså å ikke endre instituttstrukturen, er den beste løsningen.

Ifølge meldinga orienterte arbeidsgruppens leder Jon Magnussen om høringssvarene og gruppens anbefaling 14. mai. Instituttlederne sluttet seg da til anbefalingen og dekanen vil innstille overfor fakultetsstyret på at det ikke gjøres endringer i instituttstrukturen i denne omgang.

Pekte på at omorganisering kan bli dyrt

Den endelige beslutningen vil tas i fakultetstyret ved MH før sommeren.

Arbeidsgruppa skriver at  innspillene som anbefaler endring er i fåtall og spriker mellom ulike alternativer eller varianter av alternativer.

I tillegg peker høringsinspillene på at omorgansering kan medføre store kostnader. Både når det kommer til arbeidsmiljø og økonomi. 

Prosessen har vært del av MH-fakultetets større omstillingsprosess. Fakultetet må kutte stort i pengebruk og er ett av to fakultet ved NTNU som har annonsert at det snart kan tilbys sluttpakker.

Dette var de ulike alternativene

Nullalternativet er det som innstilles på.

Følg UA på Facebook og Instagram.