ØKonomi ved NTNU

Nå vurderes sluttpakker ved både SU og MH

Trang økonomi gjør at både Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) nå vurderer å ta i bruk sluttavtaler.

Dekan Tine Arntzen Hestbek (SU) og Siri Forsmo (MH) kan begge ende med å tilby sluttpakker til sine ansatte.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Økonomi og lønnskostnader ved NTNU

NTNU og spesielt en rekke fakulteter ved universitetet må bruke mindre penger.

Dette er blant annet på grunn av stigende kostnader og fallende inntekter. Den største utgiften for fakultetene er lønn. 

Det er veldig ulike økonomiske utsikter nå, og det varierer derfor veldig hvilke grep fakultetene nå må ta. 

UA har tidligere omtalt en rekke av disse:

Fakultet for medisin og helse må nedbemanne. Dekanen sa nylig at de nok må ned 70 årsverk. Fakultetet var det første som innførte ansettelsstopp i fjor, men det har gått for tregt å kutte kostnadene på den måten.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap må også nedbemanne. Det er spesielt Institutt for lærerutdanning som ventes å treffes her.

Fakultetet for naturvitenskap har innført ansettelsesstopp fra 1. mars og ut året. De håper naturlige avganger skal holde for å kutte kostnader.

Også Vitenskapsmuseet har gjort radikale endringer på grunn av dårlig økonomi, og vil ta mer kontroll over hvordan de ansatte bruker tida si. 

Fakultet for økonomi har en mindre prekær situsjon, og krever bare at dekanen godkjenner ansettelser.

I et ekstraordinært Sesam-møte på torsdag ble sluttavtaler og ansettelseskontroll diskutert. 

Her ble ikke NTNU og de tillitsvalgte enige om innholdet i tiltakene som skal innføres i den krevende økonomiske situasjonen ved NTNU.

Dette meldes på NTNUs internside Innsida. 

Må innføre ekstra tiltak

En trangere økonomi ved universitetet gjør at NTNU er nødt til å tilpasse aktivitetsnivået, noe som innebærer en reduksjon i antall ansatte (se faktaboks). 

De fleste fakultetene planlegger å greie nedbemanningen med naturlige avganger og ansettelsesstopp eller ansettelseskontroll. 

Ifølge Innsida-meldingen er det imidlertid to fakultet som har meldt om at behovet for nedbemanning er såpass stort at det må innføres ekstra tiltak, deriblant vurderes bruk av sluttavtale. Dette gjelder Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). 

En sluttavtale innebærer at den som sier opp stillingen sin vil få utbetalt vederlag i en viss periode, men på torsdagens møte ble det ikke enighet om hvor lang denne perioden skal være. 

Det ble også diskutert om strengere kontroll av utlysninger kan være et tiltak. Forslaget innebærer at ingen enheter skal kunne lyse ut nye stillinger før de har sjekket om stillingen kan passe overtallige ansatte ved SU eller MH. 

Neste Sesam-møte er 8. mai, hvor de vil fortsette diskusjonen. 

Følg UA på Facebook og Instagram.