Europas universiteter ut mot milliardkutt i Horisont 2020

Europeiske universiteter ser med dyp uro på Europakommisjonens ønske om å ta nærmere tre milliarder euro fra Horisont 2020. Planen er å flytte forskningsmidlene inn i en ny investeringsplan.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år.
Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år.
Publisert Sist oppdatert

- Europakommisjonen foretar nå en urovekkende u-sving. Kommisjonen har de siste årene vært en viktig forsvarer – og beskytter av forskningsinvesteringer i Europa. Dette er en svært bekymringsfull sak.

Slik lyder noe av innholdet i brevet fra EUA (European University Associaton) som ble oversendt Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker torsdag.

Vil flytte 8 milliarder euro

EUA har mer enn 850 medlemsuniversiteter med mer enn 17 millioner studenter. Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Junckers plan, som ble kjent på tampen av fjoråret, går ut på å flytte i alt 8 milliarder euro fra EUs budsjett og over i et nytt investeringsfond. I følge kommisjonspresidenten vil fondet kunne mobiliserer hele 315 milliarder euro de neste tre årene. Bakgrunnen for dét er regnestykker som sier at én euro fra EUs budsjett vil utløse private investeringer på 15 euro.

Hindre lekkasje av midler fra Horisont 2020

Planen har vakt bekymring, og spørsmålene har vært mange. Det er også blitt forsøkt mobilisert i Europaparlamentets Industri-, forsknings-, og energikomité. Medlemmer er oppfordret til å skape et bredt flertall for å hindre at Horisont-midler går inn i investeringsplanen.

Det er også hevdet at investeringsplanen kun vil fungere dersom det blir investert i prosjekter med lav avkastning. League of European Research Universities (LERU) mener det er usannsynlig at Junckers plan vil tiltrekke seg private midler.

EUA forsikrer I sitt brev at de deler troen på at investeringer er nøkkelen til suksess i fremtiden. Men, sammenslutningen understreker at å kutte i forskning og innovasjon vil undergrave den europeiske konkurranseevnen på sikt.

- Investeringsbehovene må ikke gå på bekostning av forskningen, skriver EUA, som nå er svært oppsatt på å flagge medlemmenes bekymring for hva Junckers foreslåtte plan vil føre til.

Mener EU vil tape konkurransekraft

- EU setter seg selv i en situasjon der unionen risikerer å tape terreng i forhold til konkurrenter som investerer tungt i forskning. De foreslåtte kuttene vil bare forsterke en allerede vanskelig situasjon, heter det i brevet.

Som følge av finanskrisen har en rekke EU-land allerede gjort kraftige kutt i sine forskningsbudsjetter. Forslaget, slik det står nå, følger en helt uakseptabel trend med kutt i forskning, mener EUA.

Organisasjonen er overbevist om at de foreslåtte kuttene vil ramme europeisk forskningssamarbeid i mange år framover, et samarbeid som har vist seg å være svært verdifullt for EU.

Det er sagt at det er særlig innen fremragende vitenskap og forskning for å løse samfunnsutfordringene at kuttene vil ramme. Dette er to av de viktige søylene i Horisont 2020.

EUA er nøye med å understreke at de ikke motsetter seg at det etableres et nytt investeringsfond. Sammenslutningen ser klart betydningen av et slikt fond, og at det kan bidra til å møte de noen av de store utfordringene EU står overfor.

- Men disse kan ikke løses ved at man skader Europas forskningsinnsats, selve motoren i vår framtidige konkurransekraft, skriver EUA.

Powered by Labrador CMS