Foss: Skuffet over at han ikke får fortsette som prorektor

Bjarne Foss har hatt stillingen som prorektor for forskning og formidling i snart fire år. Han søkte stillingen sin på nytt, men får ikke fortsette. – Jeg er naturligvis skuffet og også overrasket, sier Foss til Universitetsavisa.

Publisert Sist oppdatert

Nåværende prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap, Tor Grande, blir tilsatt i denne prorektorstillingen.

Prorektorene for nyskaping, samt for forskning og formidling, ble formelt vedtatt ansatt ved innledningen til dagens styremøte ved NTNU. Styret besluttet å følge Rektors innstilling.

Toril Nagelhus Hernes og Bjarne Foss søkte begge på nytt stillingene de har innehatt i inneværende periode. Marit Reitan ble tilsatt som prorektor for utdanning tidligere i år. Hernes fortsetter i sin stilling som prorektor for nyskaping.

LES OGSÅ: Tilsetting rett rundt hjørnet

Foss legger ikke skjul på at han er skuffet over å ikke få fortsette i sin prorektorjobb.

- Akkurat hvor skuffet er du nå?

- La meg først få gratulere Tor Grande med stillingen som ny prorektor. Det er et flott oppdrag å ha, i et universitet i god utvikling, poengterer Foss, og fortsetter:

- Samtidig er jeg naturligvis skuffet på egne vegne. Signalene jeg har fått, både fra fagmiljøene og fra ledelsen, har gjennomgående vært gode, og inntrykket mitt har vært at universitetet mener jeg gjør en god jobb. Dette er med på å forsterke skuffelsen, medgir han.

LES OGSÅ: Anne Borg og Bjarne Foss NTNUs nye prorektorer

Ledet kampen mot fusjonen

Bjarne Foss har permisjon fra stilling som professor ved Institutt for teknisk kybernetikk og har tidligere ledet samme institutt. Som medlem av NTNUs styre ledet han den gang de fem ansattrepresentantene i deres felles kamp mot den planlagte fusjonen av universitetet med tre høgskoler.

For Foss var frykten for at fusjonen skulle svekke kvalitet i forskningen et hovedargument. Siden besluttet daværende rektor Gunnar Bovim å gi ham ansvaret for å styrke forskningskvaliteten i det nyfusjonerte NTNU.

- Det en jobb jeg har trivdes godt i.

- Så hva er du selv særlig fornøyd med å ha fått til som prorektor?

- Jeg var arkitekten bak NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden som styrer NTNUs retningsvalg i perioden 2017-2025. Jeg er spesielt fornøyd med at vi fikk forankret strategien på instituttene og at vi trakk inn bærekraftmålene, det siste var helt nytt i 2017, sier Foss.

Rankingfall skyldes flere forhold

- NTNU har falt ytterligere på de globale universitetsrankingene disse fire årene. Kan det være noe av forklaringen på at du ikke får fortsette?

- Det er jeg helt sikker på at det ikke er. Jeg tror at alle som kjenner meg opplever meg som en fanebærer for forskningskvalitet. Jeg vet at NTNUs manglende prestasjoner på rankingene skyldes flere forhold, selv om vi hele tiden har visst at det er en påregnelig konsekvens av fusjonen.

- Gjennom disse fire årene: Hva har du gjort for å styrke NTNU som forskningsuniversitet?

- I tillegg til strategien som er veldig tydelig på NTNU som forskingsuniversitet, har jeg jobbet for å øke antall ERC-prosjekter. Alle fakultetene har nå konkrete planer for dette, og jeg forventer en signifikant økning i tildelte ERC-prosjekter i årene som kommer. ERC-tildelingene er svært viktige for at NTNU skal definere seg som et internasjonalt forskningsuniversitet, sier Foss.

ERC-tildelinger er tildelinger fra Det europeiske forskningsrådet.

Hadde tiltak på gang

Den nå utgående prorektoren forteller at han sto bak ideen om Digital Transformasjon, hvor NTNU utlyste prosjekter med en tydelig tverrfaglig profil innen digital transformasjon.

- Dette ser ut bli å bli en suksess og det er derfor planer om at dette følges opp med en tilsvarende utlysning innen bærekraft i 2021, fortsetter Foss.

Videre har han vært opptatt av å løfte kvaliteten i de deler av NTNU hvor man ikke har sterk tradisjon for forskning og forskningskvalitet.

- Dette handler i stort om å stimulere samtalen om forskning og forskningskvalitet i alle kriker og kroker ved universitetet, sier Bjarne Foss.

- Har du noe ugjort som du gjerne skulle ha realisert?

- Definitivt. Jeg er i ferd med å lansere to konkrete aktiviteter for å forsterke oppmerksomheten om forskning i hele NTNU. Det handler om å aktivisere forskere på nye måter gjennom beste-praksis-eksempler fra vår digitale hverdag i korona-perioden. Videre har jeg lansert forskning på campusutvikling. Jeg ser også et behov for å effektivisere beslutningsprosesser. Ledelsen må rett og slett effektivisere disse prosessene før de tar helt overhånd, sier Foss.

For sent å bli fulltids forsker

Inneværende prorektorperiode går ordinært fram til neste sommer, men Foss har bedt rektor om å få tre ut av stillingen ved årsskiftet. Fram til starten på høstsemesteret 2021 skal han jobbe med særskilte prosjekter, blant annet knyttet til utviklingen av universitetsbiblioteket.

Hva som skjer etter det, vet han ikke i dag.

- En av mulighetene er å fortsette som professor på institutt for teknisk kybernetikk, som er et fantastisk spennende institutt. Jeg har holdt forskersiden ved like i noen grad gjennom årene som prorektor, men det er ikke naturlig å gå inn professor-rollen med samme innhold som før min prorektorperiode. Jeg er derfor nysgjerrig på andre oppgaver hvor min kompetanse og bakgrunn kan benyttes til det beste for NTNU og samfunnet ellers.

- Du har vært en del av ledelsen ved universitetet, og du har sittet i styret. Ser du for deg nye lederoppgaver på NTNU, eller endog en plass i NTNU-styret?

- I utgangspunktet ikke, men tiden vil vise, sier Bjarne Foss, prorektor for forskning og formidling ut desember måned.

Les rektor Anne Borgs forklaring på hvorfor Tor Grande ansettes som prorektor istedenfor Foss.