Riksrevisjonen trekker sin opprinnelige revisjon av Norges forskningsråd

Sier seg enig med DFØ i at Forskningsrådet har brutt regler om omfordeling og omdisponering av midler.

Norges forskningsråd, her ved administrerende direktør Mari Sundli Tveit, har brutt med kravene i bevilgningsreglementet, konkluderer Riksrevisjonen.
Norges forskningsråd, her ved administrerende direktør Mari Sundli Tveit, har brutt med kravene i bevilgningsreglementet, konkluderer Riksrevisjonen.
Publisert Sist oppdatert

- Vi har fått spørsmål fra media om hvorfor DFØ og Riksrevisjonen konkluderte ulikt om Forskningsrådets regnskap. Basert på gjennomgangen vi nå har gjort, er vi enige i konklusjonene i DFØs notat, skriver Tora Jarlsby, ansvarlig ekspedisjonssjef for den finansielle revisjonen av Norges forskningsråd i en uttalelse.

Det var Khrono som først omtalte saken.

Bakgrunnen er at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i februar leverte et notat som gikk «langt i å vurdere at NFR sin praksis bryter med krav i bevilgningsreglementet».

Avsetningen av styret førte til spørsmål om revisjonsberetningen

To måneder senere avga Riksrevisjonen sin beretning for 2021-regnskapet til Forskningsrådet, uten å ha kommet til samme konklusjon som DFØ. Denne motsetningen er senere blitt påpekt, og også fått oppmerksomhet i forbindelse med statsråd Ola Borten Moes avsettelse av styret i Forskningsrådet i midten av mai.

Nå trekker Riksrevisjonen sin opprinnelige revisjonsberetning og gir en ny med følgende forbehold:

· Forskningsrådets årsregnskap mangler tilstrekkelig informasjon om de økonomiske konsekvensene av store fremtidige forpliktelser til forskningsprosjekter.

· Forskningsrådet har brutt bevilgningsreglementet ved å bevilge mer penger til forskningsprosjekter enn det som ligger i bevilgningene fra departementene til Forskningsrådet.

- Dette burde vi sett og påpekt tidligere, sier Jarlsby.

Har brutt regler om omfordeling og omdisponering

I brevet Riksrevisjonen nå har sendt til Norges forskningsråd skriver de at de sier seg enige med DFØ i at Forskningsrådets praksis med å overføre ubrukte bevilgninger ikke er i strid med bevilgningsreglementet, men at forskningsrådet ikke kan...

...«omfordele midler internt og omprioritere mellom budsjettformål slik at avsetningene for vedkommende kap/post blir negative ved utgangen av året.»

...«omdisponere mellom bevilgninger gitt på ulike kap/poster. Dette gjelder både for årets bevilgninger og for ubenyttede bevilgninger fra tidligere år i form av avsetninger.»

...samt at «NFR sin praksis med at de for enkelte kap/poster har fremskyndet prosjekter og midlertidig brukt mer enn årets tildeling og avsetninger fra tidligere år (overforbruk på kap/post) er derfor ikke i samsvar med bevilgningsreglementets § 5 om at utgiftsbevilgninger ikke kan brukes til andre formål enn forutsatt.»