Utsetter åpning av Samfundet, tror studentene blir hjemme

Studentersamfundet i Trondhjem utsetter både åpning og opptak med en uke, men planlegger for fulle saler på sikt.

Samfundetleder Fredrik Akre sier de regner med studentene holder seg hjemme litt lengre når det er lite som skjer i byen.
Publisert

Semesterstart for våren ved Studentersamfundet utsettes fra uke 2 til uke 3. Det vil si at første alminnelige åpningsdag er mandag 17. januar, heller enn 10. som var planlagt åpning. Samfundetleder Fredrik Akre sier det med nåværende restriksjoner ikke er mulig for dem å gjennomføre sine arrangement.

- Nå er det kun 20 mennesker på arrangement, 50 med faste plasser. Da er det vanskelig å gjennomføre konserter og det blir et snevert tilbud. Vi har vent oss til at vi må balansere, at de frivillige har noe å gå til og gjøre, men at de også slipper det demotiverende med at det de planlegger ikke gjennomføres, sier han.

Akre tror mange studenter kommer til å utsette reisen opp til studiebyen med den nåværende situasjonen. NTNU annonserte før jul at det i oppstarten ville bli digital undervisning. Rektor har bestemt at NTNU skal ha nesten bare digital undervisning fra studiestart og til og med 23. januar.

- Nå har det ikke være oppstart i ordinær undervisning enda, men vi regner med at veldig mange studenter heller tar en ekstra uke med familien. Vi vil ikke få de frivillige til å reise opp til byen om de ikke har noe annet å gjøre her, sier Akre. Han opplyser at han for egen del avventer med å reise til Trondheim.

Regner med åpning uavhengig av tiltak

Nå håper de det kommer oppmykninger før åpningsdagen, men om det ikke gjør det sier han at de i utgangspunktet satser på åpning uansett.

- Det er mulighet for at det kommer flere utsettelser, men det er ikke sånn at vi bare sitter og venter på mildere tiltak. Nå har vi forberedt de frivillige på åpning 17. og da tenker vi å forholde oss til det. Det er igjen bekymringen for at det kan bli veldig demotiverende å hele tiden utsette og avlyse, forklarer han.

Hvert semester tas det opp hundrevis av frivillige studenter for å drifte gjengene ved Studentersamfundet. Også dette utsettes. For mange gjenger som jobber med å drifte huset har ikke dette så mye å si når det uansett er stengt men Akre sier det også har konsekvenser for noen.

- Studentmediene, som jobber med å lage blant annet studentavisa Under Dusken, skifter i lederverv på høsten, og skulle gjerne tatt opp flere folk for sin produksjon. Nå blir det også utsatt selv om de nok helst ville kjørt det som vanlig. Men vi tror også det blir vanskelig å rekruttere studenter inn i frivilligheten om de ikke har reist til byen en gang, sier han.

Legger opp til full Storsal, men avhengig av støtteordninger

Selv om vilkårene for driften ikke er de beste akkurat nå legger Samfundet opp til en mer eller mindre normal vår, så får nedjusteringene heller komme senere.

- Utgangspunktet nå er at vi har blitt gode på å legge om. Vi tar sikte på gjenåpning og fulle konsertsaler. Så er det lettere å nedskalere enn å oppskalere. Men planen nå er for full storsal, sier han.

Han legger ikke skjul på at det økonomiske lider ved nedstengning. Universitetsavisa har tidligere omtalt at Studentersamfundet har slitt med økonomien under pandemien.

- Vi hadde planlagt både mentalt og økonomisk for at det skulle vært muligheter for åpning nå. Vi håper at det ikke kommer et punkt der man ikke kan holde åpent av økonomi. Vi håper at det snart blir mulig med normal drift igjen, men i mellomtiden er vi avhengig av at det blir videreført støtteordninger sier Fredrik Akre.