3000 liter øl ble kastet da Samfundet måtte stenge. Kun UKA og støtteordninger redder økonomien

Studentersamfundets inntekter har falt som en stein. 2021 ser så langt verre ut enn 2020.

Studentersamfundet er avhengig av å kunne arrangere UKA i 2021 for å få et godt resultat for året.
Studentersamfundet er avhengig av å kunne arrangere UKA i 2021 for å få et godt resultat for året.
Publisert Sist oppdatert

Denne torsdagen har Studentersamfundet i Trondhjem sin generalforsamling. Da presenteres årsmeldingen og regnskapet for 2020. Det overrasker nok ingen at 2020 ikke var det beste for det runde røde.

Driftsresultatet ender positivt, på 1,4 millioner kroner, men det er kun takket være at Samfundet bokfører overskuddet fra UKA-19 og mange millioner i ulike støtteordninger. Driftsinntektene, selv medregnet de 8,3 millionene i krisestøtte fra Lotteritilsynet og Velferdstinget, har falt med over ti millioner kroner, fra 47 491 535 i 2019 til 36 813 553.

- Støtteordningene har hatt masse å si. Det hadde vært fryktelig vanskelig å holde seg flytende uten, forteller leder i Samfundets finansstyre, Dag Herrem.

2016 første gang med positivt resultat

Leder for finansstyret ved Studentersamfundet, Dag Herrem mener Samfundet skal klare seg gjennom den vanskelige økonomiske perioden.
Leder for finansstyret ved Studentersamfundet, Dag Herrem mener Samfundet skal klare seg gjennom den vanskelige økonomiske perioden.

Serveringsinntektene er nesten halvert, arrangementsinntektene er redusert til en tredel og inntektene fra medlemskontingenter er også halvert. Det er ikke uvanlig for et serveringssted og konsertscene, men for Samfundet skulle dette bli enda et år i en rekke av år med stor vekst.

- 2016 var første gang i Samfundets historie vi hadde et positivt driftsresultat uten inntektene fra UKA. I år hadde vi budsjettert med overskudd og de siste årene har vi hatt masse vekst i medlemstallene, sier Herrem.

I 2019 bikket Samfundet 16 000 medlemmer og satte ny rekord. Fjoråret medførte en nedgang på nesten 3000, til 13 240. Herrem sier at de på sikt tror medlemstallene kommer til å stabilisere seg igjen, men at de er bekymret for at det kan være snakk om et tapt årskull.

- Det er ganske dramatisk for oss. Det er gjerne første året vi får folk inn på Samfundet. Det har mye å si for hvor mange medlemmer vi kommer til å ha i årene framover, og det er inntekt som vi ikke får igjen.

Også leder for Studentersamfundet, Karen Mjør, er bekymret for at det kan være noen som nå ender opp med å falle utenfor Samfundet.

- Ja, vi frykter jo for at vi har tapt noen. Fadderperioden er veldig viktig, fordi man får inn mange som ellers ikke ville endt opp på Samfundet. Da må vi tenke over hvordan vi kan få de til å få den tilknytninga senere. Forhåpentligvis er det også noe vi kan få til.

Store verdier forsvant

2020 startet godt på alle punkter. Etter de første månedene så ting bra ut. I likhet med resten av landet kollapset alt i mars, og store verdier som ikke kunne bli solgt forsvant ned sluket. Også bokstavelig talt.

- Vi hadde 3000 liter øl som måtte bli tømt ut. Store mengder mat fikk man ikke gitt bort en gang, fordi alt gikk i lockdown og mange forlot byen. Gjennom alt er det uforutsigbarheten som har gjort alt vanskelig. Fryktelig vanskelig, sier Herrem.

Der 2020 startet godt, gjorde 2021 det motsatte. Dette ser ut til å bli det verste semesteret så langt. Med strenge tiltak som skjenkestopp og spiseplikt brukes Samfundet bare mindre. Herrem sier de får ok resultat på ukedager, men at helgene gir null og niks.

- Det er bedre omsetning på en onsdag enn på en lørdag, men det er ekstremt lavt uansett. Vi snakker om ti til tolv prosent av 2018/2019, sier han.

I tillegg er det fortsatt usikkert hvordan det ligger an med støtteordninger, men det kan virke som Samfundet må regne med mindre krisestøtte for dette semesteret.

Risikerer minus på tolv millioner

Dette semesteret er for Studentersamfundets del stort sett tapt uansett. Før man kommer til de senere fasene i regjeringens gjenåpningsplan, vil Samfundet ha stengt for sommeren. Nå er håpet at man kan først få en normal fadderperiode. Så er det store håpet at UKA kan gjennomføres på normal måte i oktober.

- Vi regner med at vi er tilbake til normal drift da. Selv om vi også må planlegge for alternativet. Uten UKA risikerer vi minus i driftsresultat på tolv millioner kroner, men det tror vi ikke skjer. Med UKA og krisestøtte håper vi at vi kan gå i null, sier Herrem.

Det er ikke til å stikke under en stol at Samfundet framover også har store utgifter. Nybygget er et finansiert prosjekt, som i utgangspunktet skal kunne gå som planlagt uavhenig av et par årsresultater. Selv om Samfundet med fyllinga i Nidelva endte med å betale en større egenandel enn de først hadde regnet med.

I tillegg har det vært større vedlikeholdsarbeid som koster dyrt. I fjor sommer falt takduken i Storsalen, noe som kostet Samfundet rundt tre millioner kroner. Nå skal taket repareres, fordi det ikke er tett, noe som har en ventet prislapp på fem millioner.

Om det skulle bli helt krise, har Samfundet også penger stående på UKEfondet. Det er Studentersamfundets buffer om noe skulle gå galt.

- Det er jo noe vi har måttet snakke om. Heldigvis har vi en økonomi som gjør at vi har råd til å gå på en ti-millioners smell uten at vi går under.

Vil ikke redusere tilbudet på sikt

Samfundetleder Karen Mjør sier aktiviteten på Samfundet akkurat nå er langt nede. Det er noe som bekymrer, og hun merker at det tærer på de frivillige også å være inne i det tredje semesteret med koronapandemi.

Studentersamfundet leder, Karen Mjør, sier det ikke er snakk om en økonomisk krise for øyeblikket.
Studentersamfundet leder, Karen Mjør, sier det ikke er snakk om en økonomisk krise for øyeblikket.

- Det økonomiske er en ting, det kan heldigvis hjelpes med støtteordninger og økonomiske tilskudd. Men det er også viktig for alle som har tilhørighet til Samfundet å komme tilbake til en normal hverdag nå.

Hun sier at det er viktig at medlemmene og de frivillige ikke bekymrer seg alt for mye for de økonomiske utsiktene.

- Det rammer hardt, men vi er heller ikke i noen økonomisk krise. Det kommer ikke til å påvirke aktiviteten på Samfundet negativt når vi kan åpne igjen. Vi har allerede prøvd å holde aktiviteten selv om mye har vært tapsprosjekter. Det er ingenting som tilsier at dette kommer til å føre til en reduksjon i Samfundets tilbud på sikt, avslutter Mjør.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.