Ytring

- Uten et standpunkt, gir NTNU inntrykk av at vi velger å vende blikket bort 

Per-Odd Eggen ønsker at NTNU tar et standpunkt : -Det totale fraværet av reaksjon gjør at NTNUs slagord mister noe av sin troverdighet i mine øyne, skriver han i innlegget under. 

Røyk stiger opp etter et israelsk luftangrep på Gazastripen 11.oktober 2023. (AP Photo/Adel Hana)
Røyk stiger opp etter et israelsk luftangrep på Gazastripen 11.oktober 2023. (AP Photo/Adel Hana)
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

UA ved redaktør Tore Oksholen har tatt tydelig standpunkt når det gjelder forskjellsbehandling av universitetets samarbeid med ulike stater som utøver vold og okkupasjon.

I sin leder skriver han: «Israel er ikke Russland. Den demokratiske staten Israel ble opprettet som følge av et nazistisk folkemord. Russland under Vladimir Putin transformeres i raskt tempo til en fullt utviklet, fascistisk stat. Å kreve at vestlige aktører – som for eksempel norske universiteter – likebehandler de to nasjonene i disse konfliktene, er hinsides.» 

Tor Grande har uttalt noe som kan tolkes i samme retning, men mindre tydelig. NTNUs styre har så langt jeg kan se ikke uttalt seg i saken.

Etter hvert som krigshandlingene i Gaza fortsetter, holder jeg på å venne meg til brutaliteten. At drapstallene øker med et firesifret tall i løpet av en uke. Som privatperson er jeg maktesløs. Det vil ikke ha noen som helst betydning at jeg nekter å kjøpe israelske produkter og at jeg vil boikotte Melodi Grand Prix dersom Israel deltar. 

Som NTNU-ansatt kan jeg heller ikke gjøre noe, utover å ytre meg. Jeg kan samarbeide med Israel, men skal ikke ha samarbeid med Russland, Iran eller Nord-Korea. Dette finner jeg et reglement for, og en begrunnelse. Men hvorfor den samme begrunnelsen ikke gjelder Israel i dagens situasjon, er vanskelig å forstå. 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Har Israel, slik Oksholen antyder, frikort til å gjøre hva som helst, siden de ble utsatt for folkemord selv under andre verdenskrig?

Uten et standpunkt, gir NTNU inntrykk av at vi velger å vende blikket bort og ikke bry oss.

Ansatte ved NTNU fikk en begrunnelse for boikotten av Russland fra daværende rektor Anne Borg på Innsida 4. mars 2022. Jeg ber om at styret eller rektor forklarer en gang til hvorfor Russland og Israel skal forskjellsbehandles, helst like tydelig som Oksholen har gjort på vegne av UA.

Står konstituert rektor fast på at NTNU ikke vil reagere mot Israel uavhengig av hva som skjer på Gaza? Er styret uten mening i saken? Vil NTNU avvente en eventuell reaksjon fra den norske regjeringen og ikke ha en selvstendig mening? Finnes det en grense for når Israels handlinger i Gaza vil føre til sanksjoner? 

Jeg har forståelse for at både styret og rektor helst vil slippe å svare på denne type henvendelser. Det finnes kanskje ingen gode svar, og kostnaden ved å ta et tydelig standpunkt kan sikkert være høy. 

Alternativet til at NTNU tar standpunkt er heller ikke enkelt. 

Uten et standpunkt, gir NTNU inntrykk av at vi velger å vende blikket bort og ikke bryr oss. 

I det minste fram til at noen andre går foran og tar støyten. Hver dag får vi mer kunnskap om hva som skjer på Gaza. Det totale fraværet av reaksjon gjør at NTNUs slagord mister noe av sin troverdighet i mine øyne.