Mangler studentboliger i Gjøvik

Ordfører i Gjøvik håper på at utsatt byggeprosjekt kan komme inn i neste statsbudsjett.

Studentene her kan måtte vente en stund til før de får nye studentboliger.
Publisert

Snart skal 2784 nye studenter begynne ved NTNU i Gjøvik. Men med en lav dekningsgrad av samskipnadens studentboliger og det utsatte og foreløpig uavklarte utbygningen i Røverdalen vil det overveldende flertallet av Gjøvik-studenter være avhengig av det private markedet.

Det skriver Oppland Arbeiderblad i papirutgaven mandag 1. august.

- Jeg er opptatt av at studentene som kommer til Gjøvik ikke skal oppleve noen bolig-nød når de kommer hit, sier ordfører Torvild Sveen til avisa.

Per nå har Samskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) i overkant av 500 boliger i Gjøvik. Med 4000 studenter på NTNU utgjør det kun en dekningsgrad på 12,5 prosent. Samskipnaden har et mål om å dekke 20 prosent av boligbehovet til studentene.

Men i det private markedet er det også mangel ifølge OA. Avisa skriver at innenfor en radius av 3 kilometer fra campus, ligger det 166 boliger til leie per 29 juli. Om man antar at det er to boenheter per annonse, er det fortsatt mer en 3100 studenter som i teorien mangler bolig, anslår avisa.

Jobber med å få justert budsjett

Universitetsavisa har tidligere omtalt utsettelser i Sits boligprosjekt i Røverdalen. Senest rett før sommeren. Sit mottok tomta fra kommunen mot at det også skulle bygges et parkeringshus, men det har ikke vært økonomisk mulig å gjennomføre prosjektet innenfor gjeldende kostnadsrammer.

- Utsettelsen av Røverdalen skyldes at den voldsomme veksten i materialkostnader, sier ordfører Torvil Sveen til Oppland Arbeiderblad.

På spørsmål om han regner med det blir billigere over sommeren svarer Sveen at de har sett at prisene går litt ned og at han jobber iherdig med Kunnskapsdepartementet for å få et nytt, justert budsjett.

Han sier også at han håper det er noe som vil bli med på statsbudsjettet til høsten.

Sit har tidligere sagt at de fortsatt er innstilt på å realisere prosjektet og vil utsette videre beslutninger til over sommeren.

- Knapt med studentboliger - nok en gang

Oppland Arbeiderblad skriver også på lederplass i samme avis at det er på tide at problemet med manglende studentboliger løses.

- Dessverre har studentbyen Gjøvik knapt med studentboliger - nok en gang. Vi vet ikke hvor mange år i rad vår avis har omtalt mangelen på egnede studentboliger i byen og i hvor mange ganger vi har omtalt et prosjekt i Røverdalen hvor man skulle kombinere et parkeringshus med 248 studentboliger, står det i lederartikkelen.

Halvparten av studiesteder har for få boliger

Nylig publiserte Norsk Studentorganisasjon resultatene fra Studentboligundersøkelsen 2022. Ifølge studentenes interesseorganisasjon er det halvparten av studiestedene i Norge som mangler boliger og totalt sett er dekningsgraden for lav.

- Vi mangler nå over 15 000 studentboliger for å nå målet om at 1 av 5 studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet. Vi har sett en historisk satsning på studentboligbygging fra regjeringene de siste årene. Likevel får mindre enn 15% av studentene tilgang på studentbolig, sier NSO-leder Maika Godal Dam i en pressemelding.