Styrevalget:

Gøril Thomassen Hammerstad

NTNU er en topptung organisasjon som ledes ovenfra og ned.

Gøril Thomassen Hammerstad er professor ved Institutt for språk og litteratur og senterkoordinator for Senter for faglig kommunikasjon.
Gøril Thomassen Hammerstad er professor ved Institutt for språk og litteratur og senterkoordinator for Senter for faglig kommunikasjon.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget foregår 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Gøril Thomassen Hammerstad, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Styret er en god arena for å demme opp for unødvendig standardisering og sentralstyring. Ansatte ved NTNU trenger medbestemmelse, lokale tilpassinger og ledelse nedenfra – og det vil jeg gjerne bidra til.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

  • Større lokal frihet for fagene: Jeg er kritisk til standardiseringen som foregår over hele UH-sektoren. Strømlinjeformede beslutninger kan faktisk føre til løsninger som er urettferdige og som ansatte ikke har eierskap til. Standardisering fremmer ikke medbestemmelse, fordi det kan gå på bekostning av lokale variasjoner og behov – enten vi snakker om vurderingsformer, publikasjonspoeng eller ressursberegning til undervisning eller annen virksomhet. Faglige hensyn er vanskelige å standardisere, og lokale tilpassinger er avgjørende.
  • Reell medbestemmelse: Det er ikke medbestemmelse at man får uttale seg om beslutninger som allerede er tatt, det er skinndemokrati. Respektløst er det også. Mange saker må løses gjennom medbestemmelse og lokale hensyn. F eks i campus-saken bør ansatte få være med på utformingen av sitt fremtidige arbeidssted uavhengig av arealnormer, og også i en slik sak bør lokale hensyn tas med i den tidlige planleggingen.
  • Ny lederopplæring ved NTNU: NTNU er en topptung organisasjon som ledes ovenfra og ned. Vi bruker store ressurser på lederopplæring, men kanskje ikke til den slags ledelse som vi virkelig trenger. Vi trenger ledere som er uredde og kan lede gjennom utstrakt tillit til de ansatte. Å praktisere medbestemmelse er et håndverk som må læres. Vi trenger ledere som legger til rette for erfaringsdeling, slik det har vært gjort i pandemiåret. Erfaringene gjennom dette året illustrerer et helt sentralt prinsipp for ledelse i universitetssektoren: Når beslutninger er forankret i vår faglighet, har vi eierskap til dem.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Fordi jeg vil at styret skal lytte til dem. Jeg skal jobbe knallhardt for at de ansattes stemme skal bli hørt, og det tror jeg må skje ved at prosesser foregår nedenfra. Jeg vil at de berørte parter skal få en rolle tidlig i beslutninger og vedtak, slik at kompleksiteten i sakene kommer frem.

Mangfoldet ved NTNU kan være en utfordring, men også en styrke. Styrets jobb vil være å vende det til en styrke.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.