Grensen kan bli vernet, men NTNU får kritikk for dårlig vedlikehold

Framtida til flere av tomtene på Grensen skal til høring 6. oktober. Flere av tomtene kan bli vernet, men det foreslås også å gi tillatelse til nybygg.

Bygningene NTNU eier i rosa.
Publisert Sist oppdatert

Torsdag 6. oktober skal bygningsrådet diskutere hvorvidt området som kalles Grensen skal bli vernet. Det var Adresseavisen som først omtalte saken. På møtet skal reguleringsplanen diskuteres for så å sendes videre på høring.

Forslaget til detaljregulering er utformet av Byplankontoret på vegne av Trondheim Kommune. Det forslås at husene som allerede eksisterer i området Øvre Grensen brukes til ulike formål og stripereguleres med formålet bolig og tjenesteyting.

Ifølge saksdokumentet er det ingen aktører som har noen planer for området. «Kommunedirektøren har derfor valgt å gi ytre rammer for bebyggelse som kan åpne opp for flere typer prosjekter, både rene boligbygg eller bygg til tjenesteyting og universitetsformål, eller en blanding av disse,» skrives det.

Like flott og levende som Bakklandet

Ifølge kommunedirektøren har Grensen potensialet til «å bli et like flott og levende bygnings- og bymiljø som Bakklandet er i dag.» Om Grensen skrives det at at «området kan bli et godt møtested mellom universitetet og byen, med et tilbud også for byens befolkning.»

Det kommer fram i planforslaget som skal ut på høring forlag om at alle bygninger, ved unntak av Grensen 12, bevares. Grensen 12 foreslås det at kan rives eller flyttes slik at Trekanttomten kan bli større.

Forslaget legger også opp til ny bebyggelse, blant annet på Trekantomta, samt at veien til Christian Fredriksens gate opprettholdes.

«Kritikkverdig»

Flere av tomtene på Grensen eies av NTNU. Høsten 2021 økte NTNU leien på flere av eiendommene, noe som skapte store reaksjoner. Én av leilighetene økte fra 950 kroner til 8 500 kroner i måneden. I korrespondansen UA fikk innsyn i mellom beboerne og NTNU, klaget beboerne på at NTNU ikke har vedlikeholt bygningene og at de selv har måttet stå for deler av vedlikeholdet.

NTNUs vedlikehold av bygningene blir kritisert av Adresseavisen i en leder publisert tirsdag 4. oktober: « NTNU har eid husene i flere tiår. Dessverre har de latt trehusene fra 1800-tallet stå og forfalle. Det er kritikkverdig.»

Ønsker å skape liv i området

Til Universitetsavisa svarer senioringeniør ved seksjon for plan, utvikling og forvaltning, Anne Karoline Simonsen, på hvorfor vedlikehold ikke har blitt prioritert av NTNU.

Senioringeniør Anne Karoline Simonsen forklarer at ressurser har så langt gått til andre kjerneområder enn Grensen.

- Vi har ikke hatt planer for kjernevirksomheten i de områdene tidligere og har derfor styrt ressursene mot bygningsmassen hvor vi har kjernevirksomhet ved NTNU. Når det er sagt så har vi i år satt gang et prosjekt om å ivareta helse, miljø og sikkerhet i NTNUs bygninger på Grensen, sier Simonsen.

Hun forteller at Eiendomsavdelingen ved NTNU har i år startet en mulighetstudie for området som kalles Grensen og at det pågår en bred interessentanalyse for øyeblikket.

- I løpet av 2022/2023 gjennomføres en åpen idekonkurranse om bruk og utforming av området i samarbeid med Europan. Vi ønsker å skape liv i, og rundt byggene med universitets- og campusaktiviteter. Prosjektet har det som mål å ta vare på trehusmiljøet og utvikle det på en bærekraftig måte, sier Simonsen.

Oppdatering 6. oktober: Bygningsrådet vedtok enstemmig å legge fforlag til detaljregulering av Øvre Grensen ut til offentlig ettersyn.

Les også: Huseierne i Grensen føler seg overkjørt