Habilitet: Rektorkandidaten Tor Grande deltok i diskusjonen om rektorutlysning

 - Urovekkende at konstituert rektor ved et stort universitet ikke er kjent med grunnleggende habilitetsregler, sier jusprofessor.

Konstituert rektor Tor Grande på mandagens styremøte, med styreleder Remi Eriksen ved sin høyre hånd.
Publisert Sist oppdatert

NTNU-styret behandlet rammene for tilsetting av ny rektor under sitt siste møte mandag denne uka.

Det var HR- og HMS-direktør Arne Kristian Hestnes som mandag la fram sak 04/24 Utlysning av stilling som rektor, og ikke Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad. 

- Haugstad tenker at en leder ikke skal være med på å ansette sin nærmeste leder, så han legger ikke fram saken, forklarte Hestnes som hadde tatt Haugstads plass ved bordet. 

Ved bordet satt også konstituert rektor Tor Grande. Han har til UA og til flere andre medier uttalt at han kommer til å søke på stillingen som rektor når den lyses ut. 

På bordet lå et utkast til utlysningstekst hvor krav om professorkompetanse og rektors forståelse for den akademiske friheten var noe styret ga sin tilbakemelding på. 

I tillegg til kunngjøringsteksten, skulle styret også vedta varigheten av stillingen og hvem som skal delta i innstillingsutvalget. 

Innstillingsutvalget skal bistå i rekruttering og utvelgelse av ny rektor, og består av to medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene, én studentrepresentant, to styrerepresentanter (Kjersti Møller og Ingrid B. Utne) og styreleder ved NTNU. Det er styret som bestemmer hvem som skal innstilles til rektorstillingen. 

- Ingen rolle i behandling eller beslutning

Konstituert rektor Tor Grande sier til Universitetsavisa at han er bevisst på og opptatt av å ivareta reglene som skal sikre at de som forbereder og beslutter saker er habile. 

- Jeg var til stede i rommet i det åpne styremøtet, men uttalte meg ikke under behandlingen av S-sak 04/24 Utlysning av stilling som rektor, sier Grande. 

Han forteller at han ikke deltok i forberedelsene av saken. 

- Jeg hadde ingen rolle i selve behandlingen eller beslutningen i saken, og jeg har ikke vært involvert i forberedelsen av saken i forkant av styremøtet.

- Brudd på grunnleggende habilitetsregler

Professor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Professor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett ved UiOs juridiske fakultet sier at det er helt klart at Grande ikke burde deltatt i møtet, og at dette er brudd på grunnleggende habilitetsregler. 

- Habilitetsregler gjelder ikke bare for de som treffer vedtak, men også for de som tilrettelegger grunnlaget for en avgjørelse i en sak. Det er helt klart at man ikke kan delta i behandlingen av en sak som gjelder ansettelse av en stilling man selv har tenkt å søke på, sier Eriksen.

- Tor Grande uttalte seg ikke i løpet av diskusjonen, er det formildende? 

- Nei. Det at han sitter der, kan gjøre at folk ikke sier hva de tenker, svarer Eriksen kontant.

Han sier at Grande verken burde deltatt i behandlingen av utlysningstekst eller utvelgelse av innstillingsutvalg. 

- Etter mitt syn er det urovekkende at konstituert rektor ved et stort universitet ikke er kjent med grunnleggende habilitetsregler. Det universitetsstyret bør gjøre nå er å kalle inn til nytt møte og behandle saken en gang til.

Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad er ikke en del av NTNU-styret, og sitter kun ved bordet for spesifikke saker. 

Følg UA på Facebook og Instagram.