Ytring:

Viktig at styrerepresentater forstår og arbeider for kjerneoppgavene

Helge Holden tar til orde for at Ingrid Bouwer Utne bør velges inn i NTNU-styret i denne ytringen.

Helge Holden drar i gang valgkampen på vegne på Ingrid Bouwer Utne i dette innlegget.
Publisert

Valget til NTNUs styre er viktig nå. Vi står midt i mange store prosesser som campus-prosjektet, Ocean Space Center, og integrasjonen mellom enhetene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. I tillegg kommer selvsagt pandemien som legger store byrder på alle – studenter og ansatte.

Midt oppe i dette må vi ikke glemme våre hovedoppgaver – god undervisning og veiledning samt forskning på høyt nivå.

Derfor er det viktig at styret har representanter for de fast vitenskapelig ansatte som forstår og arbeider for dette.

Ingrid Bouwer Utne representerer hovedprofilen for NTNU, men samarbeider med forskere også utenfor teknologi og på flere av NTNUs campuser. Hun har bred veileder- og prosjektledererfaring, og har sittet i styret på IV-fakultetet. Hennes internasjonale orientering er viktig. Hun har en veldig god rolleforståelse av NTNUs posisjon i samfunnet. Ingrid vil være et konstruktivt medlem av NTNUs styre, og hun vil være viktig for å bringe NTNU videre.

Jeg anbefaler derfor Ingrid Bouwer Utne som medlem av NTNUs styre.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.