allmøte i ålesund

Grande i Ålesund: - Ingenting avgjort om flytting av master

NTNUs konstituerte rektor Tor Grande møtte kritikerne med forsikringer om at det vil bli gjort grundige vurderinger før det blir tatt en avgjørelse.

Konstituert NTNU-rektor Tor Grande besøkte Ålesund onsdag. Han hadde blant annet møte med alle ansatte.
Publisert

For første gang etter at han ble konstituert som rektor besøkte Tor Grande Ålesund. Han inviterte ansatte til allmøte. Flere hadde fått med seg forslaget om å flytte master i helsesykepleie fra Ålesund til Trondheim. .

- Jeg forstår at reaksjonene kommer, men det er viktig å understreke at ingenting er avgjort. Det er nødvendig med en god prosess før vi tar en avgjørelse, sa Grande under allmøtet tirsdag.

Tor Grande lover å gjøre alt han kan for å sikre gode løsninger både for Ålesund og Gjøvik.

Forslag som kom som en bombe

Forslaget om flytting ble først omtalt av Sunnmørsposten på mandag. Tillitsvalgte ved instituttet skriver til avisa at forslaget kom på dem som en bombe.

- Institutt for helsevitenskap i Ålesund er et relativt lite institutt. Nedlegging av Master i helsesykepleie vil få store konsekvenser for fagmiljøet, og vil påvirke de gjenværende studietilbudene ved campus, skriver de til Sunnmørsposten.

Bakgrunnen er økonomi. Som UA tidligere har omtalt er Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) et av fakultetene som sliter mest.

Ny strategi fra 2026

NTNU er nå inne i en prosess som skal munne ut i en ny strategi fra 2026. Rektor har bedt om innspill fra fagmiljøer og samarbeidspartnere om mål og ambisjoner og om hvilken rolle NTNU skal ha i regionen framover. I tillegg til de ansatte møtte rektor representanter for linjeforeningene, studenttinget og stedlige ledere fra instituttene.

Viserektor i Ålesund, Anne-Lise Sagen Major, understreker at hun er veldig fornøyd med dagen.

- Vi har hatt gode samtaler med representanter både fra næringslivet, Ålesund kommune og fylkeskommunen. Det er tydelig at mange bryr seg om NTNU. Alle satte pris på å bli invitert. Jeg er både stolt og glad etter denne dagen, sier Anne-Lise Sagen Major. 

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Anne-Lise Sagen Major

Rektor har lovt at prosessen blir god

Hun tok også opp forslaget om å legge ned master i helsesykepleie i Ålesund og samle studentene i Trondheim i tillegg til at videreutdanningen i avansert klinisk sykepleie (AKS) ikke tar inn studenter til høsten fordi rekrutteringen er for dårlig.

- Nå pågår en prosess og rektor har lovt å gjøre det han kan for at denne prosessen skal bli god. Så langt er det ikke tatt noen formell beslutning knyttet til disse spørsmålene. I dag har vi hatt en god dialog og begge sider har fått en enda bedre forståelse av situasjonen, sier Sagen Major.

Enkelte NTNU-ansatte frykter at store nedskjæringer ikke barer fører til at enkelte studier forsvinner, men at det også kan bety at campus både i Ålesund og Gjøvik blir for små. Tor Grande sier at han er klar over denne problemstillingen og at han vil ta det spørsmålet med i vurderingene framover.

Følg UA på Facebook og Instagram.