Trondheim:

Vaksinerte kan være på campusene som normalt

Vaksinerte kan oppholde seg på campus så lenge de følger vanlige smitteregler.

Det blir adgang til å være på campus for vaksinerte. Hvordan de blir til høsten, må avklares, opplyser Ida Munkeby.
Publisert Sist oppdatert

Temaet sto på dagsorden i Trondheim kommunes kriseledelse tirsdag etter en henvendelse fra NTNU. Universitetet lurte på om det var nødvendig med hjemmekontor for vaksinerte. Kommuneoverlege Tove Røsstad svarte at fullvaksinerte kan gis unntak fra påbudet om hjemmekontor, men mente det var utfordrende å gi samme unntak for personer vaksinert med kun første dose. Disse vil bare ha 30 prosent dekning mot deltavarianten av korona, også kalt den indiske mutasjonen.

- Spørsmålet kom opp via en av dekanene siden det på vedkommendes fakultet var flere som hadde spurt om restriksjonene også gjelder for personer som er vaksinert. Vi sjekket dette med kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim og fikk svar fra henne om at vaksinerte kan oppholde seg på campus så lenge de følger vanlige smittevernregler, forklarer NTNUs beredskapsleder Ida Munkeby.

Etter avklaring med kommuneoverlegen la NTNU følgende beskjed på Innsida. Her åpnes det for at både personer med dose en og to kan være på campusene.

«Personer som er fullvaksinerte kan vel og merke oppholde seg på campus som normalt, en uke etter at de har fått siste dose. Også de som har fått første sprøyte for minst tre uker siden kan gå på jobb, men må følge smittevernregler om avstand og håndhygiene

Hovedregelen er at NTNU er pålagt å stenge campuser i Trondheim for studenter fra og med 1. juni til og med 8. juni. Datoen kan bli forlenget. Ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er mulig. Verken studenter eller ansatte skal oppholde seg i NTNUs bygninger og undervisning skal foregå lokalt.

Uvisst hva som skjer til høsten

- Hvordan ser dere for dere situasjonen etter sommeren. Da vil veldig mange ha blitt fullvaksinerte? Blir det full adgang til campusene for disse?

- Her vil vi søke ekspertråd. Foreløpig har vi ikke diskutert dette spørsmålet i Sentral beredskapsgruppe, eller i NTNUs ledelse, svarer Munkeby.

Hun peker på at flesteparten av studentene ikke vil være fullvaksinert når høstsemesteret starter. De vil ha fått sin første dose, men ikke sprøyte nummer to.

- Samtidig vil pandemien fortsatt være med oss og risikoen for lokale utbrudd vil være til stede selv etter at vi er blitt vaksinerte. Derfor vil vi måtte beholde noen smittevernregler på campus også etter sommeren. Vi må fortsatt passe på håndhygienen, holde avstand i noen sammenhenger og ikke minst må alle bruke Check-in for å hjelpe på eventuell smittesporing.

- Hva med dem som av ulike grunner ikke vil eller venter med på vaksinere seg. Ser dere noen problemer i å gi noen ansatte «goder» mens andre ikke får det?

- Foreløpig er det jo ikke så mange som er vaksinerte. Nå er det bare en uke igjen av eksamensperioden og snart tømmes campusene når sommerferiene starter. Derfor tror vi ikke at dette unntaket vil oppleves som en forskjellsbehandling nå på tampen av vårsemesteret.

Ida Munkeby sier videre at før de starter opp igjen i høst, må de ta stilling til hvordan de skal håndtere denne problemstillinga.

- Alle arbeidsplasser får samme utfordring og derfor regner vi med at det kommer retningslinjer fra sentralt hold som vi kan støtte oss på. Et skritt i den retningen er koronasertifikatet som etter planen skal være klart 11. juni.

I dag er det nesten 95 prosent i Trondheim kommune som er vaksinert med dose en i alderen 65 – 74 år. Og 74 prosent har fått to doser. I alderen 55 – 64 år har 38 prosent fått første dose og 10,6 prosent er fullvaksinert. For yngre aldersklasser er andelen vaksinerte vesentlig lavere.

Alt tyder på at det derfor er den eldre garde som i første omgang kan nyte et tilnærmet normalt liv på NTNUs universitetsområder.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.