Lex nesna

Heretter må universiteter som vil legge ned campuser først rådføre seg med regjeringen

- Nord universitet vil ikke få legge ned Campus Nesna. Samme prinsipp skal gjelde alle andre universiteter, slår Senterpartiets Mari Knutsdatter Strand fast

- Jeg forutsetter at man legger seg i selen og gjør det beste ut av mulighetene som ligger i regjeringens vedtak, sier Marit Knutsdatter Strand.
Publisert Sist oppdatert

Endringslogg: Tittel endret etter ønske fra Strand, som mente den opprinnelige var for konstaterende, siden lovverket ikke er endret.

Regjeringen har besluyttet at Nesna ikke får egen høgskole tilbake, men at utdanniingen der blir opprettes på ny som campus underlagt Nord universitet. De første reaksjonene fra forkjemperne for egen høgskole på Nesna er krast negative. - Vi er blitt lurt, sier Jenny Myklebust, som har ledet folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Men Senterpartiet ser annerledes på saken. Mari Knutsdatter Strand er nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget. Hun mener folk på Nesna har all grunn til å se positivt på regjeringens vedtak.

- Vi er stolte over at det blir opptak av nye studenter på Nesna allerede fra høsten 2022.

Campus vedtatt av Kongen

- Men Nesna får ingen egen høgskole, slik dere lovte?

- Det er riktig at utdanningen på Nesna blir lagt under Nord universitet. Men jeg vil få understreke at beslutningen om egen campus på Nesna er vedtatt i Kongen i statsråd. Dermed vil ikke universitetet få adgang til å legge den ned, om de skulle ønske det.

- Mener dere at det gir de ansatte der den nødvendige tryggheten?

- Ja, det er vår intensjon at det nå er gjort tilstrekkelig klart at der skal være høyskoleutdanning på Nesna for framtida.

- Men hva med Nord universitets autonomi? Det har jo vært etablert praksis at den enkelte institusjon i UH-sektoren står fritt til å opprette og legge ned utdanninger og studiesteder.

- Det er riktig at et var den forrige regjeringens praksis. Denne regjeringen har vært klar på at vi vil ta et fastere grep om sektoren når det gjelder fysiske læresteder.

- Får ikke legge ned campuser uten å spørre oss

- Så denne beslutningen om campus Nesna danner presedens for hele sektoren?

- Ja, alle institusjoner bør foreta grundige vurderinger innen de går inn for å legge ned campuser.

- Gjelder det også lenger ned i systemet, som for eksempel studieprogram?

- Det er en annen skål. Dette gjelder i første rekke fysiske studiesteder.

- De første reaksjonene fra Nesna er nokså negative. Hva vil du si til aksjonistene for fortsatt høgskole der?

- At i dag er en gledens dag. Så forutsetter jeg at man legger seg i selen og gjør det beste ut av mulighetene som ligger i regjeringens vedtak, sier Marit Knutsdatter Strand.