Ser frem til klarere regler for hvordan ledere på fjerde nivå skal utnevnes

Flere er kritiske til hvordan personer utnevnes på NTNUs uformelle fjerde ledernivå. Påtroppende instituttleder Ingfrid Thowsen har nettopp gjennomført utnevnelsene. - Det er mye vi kan lære, sier hun.

Ingfrid Thowsen er fra høsten av ny leder for Institutt for lærerutdanning.
Ingfrid Thowsen er fra høsten av ny leder for Institutt for lærerutdanning.
Publisert

- Instituttet vårt er stort og komplekst med enheter som har fra 30 til 65 ansatte. Det gjør at fagseksjonene våre er på størrelse med enkelte institutter, og den kompleksiteten dette fører til er det viktig å være veldig bevisst. Nivå fire er helt avgjørende for at Institutt for lærerutdanning, og andre store institutt, skal fungere, sier Ingfrid Thowsen, påtroppende instituttleder ved Institutt for lærerutdanning (ILU).

Også NTNU anerkjenner at det er et behov for et fjerde ledernivå enkelte steder, og jobber nå med en utredning for å få strammet inn retningslinjene for hvordan dette skal organiseres og praktiseres.

Thowsen sier hun synes det er bra med en slik gjennomgang, men sier hun håper gjennomgangen ivaretar det mangfoldet som må kjennetegne et så stort universitet som NTNU.

- Jeg håper dette fører til en anerkjennelse av nivået, og et handlingsrom til å premiere den innsatsen folk gjør på det fjerde nivået. Uten dem hadde ikke instituttet fungert, og det er bra at en gjør det fjerde nivået til en reell del av strukturen, tydeliggjør mandatet deres og ordner retningslinjer rundt utnevnelse. Men samtidig må en ha med seg at det er behov for fleksibilitet i organisasjonen. Universitetet er ikke homogent, så det må ikke bli en for stram greie heller.

Under to søkere per funksjon i snitt

Fem sittende fagseksjonsledere har fått fornyet tillit ved Institutt for lærerutdanning. Totalt var det 13 søkere på de åtte funksjonene før en av søkerne trakk seg. En av de fem som fikk fornyet tillit kom inn i funksjonen da to fagseksjonsledere trakk seg i februar.

- Jeg er fornøyd med 13 søkere, med tanke på at det kun er interne som kan søke på funksjonen som fagseksjonsleder, sier Thowsen.

Hun har nå gjennomført prosessen med å finne nye fagseksjonsledere som skal lede instituttet sammen med henne de neste fire årene. Disse oppnevnes så formelt av dekan.

- Samtidig er det første gang det gjennomføres en slik runde på denne måten, så det er mye vi kan lære av hvordan en jobber med rekrutteringen til et fjerde ledernivå.

Intern uro

Thowsen forteller at prosessen med utnevning av fagseksjonsledere er gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer og anbefalinger. Det betyr at funksjonene er kunngjort, før det er gjennomført samtaler med alle søkerne. Fagseksjonene har selv valgt sine representanter som deltar i disse samtalene, sammen med kontorsjef, en fra fakultetets HR-seksjon og påtroppende instituttleder. Utvelgelse av den aktuelle funksjonen skjer ut fra kvalifikasjonsprinsippet – det vil si at den best kvalifiserte søkeren utnevnes. Det er ikke en formell ansettelsesprosess, men det brukes saklige utvelgelsesmetoder, opplyser Thowsen.

Men til tross for at de interne retningslinjene og anbefalingene er fulgt har Universitetsavisa snakket med flere ansatte ved instituttet som er kritiske til måten dette gjøres på. Kritikken går på at påtroppende instituttleder har tatt kontakt med enkeltpersoner og oppfordret dem til å søke, at ansatte fra gamle Hist er i flertall i ledergruppen og at sittende fagseksjonsledere har fått i oppdrag å få tak i ansattrepresentanter fra den enkelte fagseksjon.

LES OGSÅ: Arbeidsgruppe skal gå gjennom hvordan NTNU ansetter ledere

Fagseksjonslederne kan i stor grad sammenlignes med instituttledere andre steder. De har lederansvar, fagansvar og en del budsjettansvar.

- Administrasjonen sendte en henvendelse til sittende fagseksjonsledere og ba dem finne representanter i fagseksjonen. En fagseksjon stilte med to representanter på grunn av seksjonens kompleksitet, og også en annen fikk mulighet til det men rakk ikke å få tak i to personer før samtalen skulle gjennomføres, sier Thowsen.

- Det betyr at fem fagseksjonsledere selv fikk velge hvem det var som skulle bedømme dem når de søkte funksjonen på nytt. Blir ikke det feil?

- Her var det nok noe variasjon i hvordan representanter ble valgt. Det ble blant annet åpnet for at innmelding kunne gå direkte til kontorsjefen. Det er viktig å huske at representantene fra fagseksjonene og HR-seksjonen, samt kontorsjefen, er bisittere som gir råd i prosessen. Den endelige beslutningen hvem som foreslås oppnevnt tas av meg som påtroppende instituttleder. Så det blir noe helt annet enn et innstillingsutvalg for ordinære stillinger.

- Alle studieprogram er like viktige

Thowsen mener det er helt uproblematisk at hun som påtroppende instituttleder tar kontakt med mulige kandidater og oppfordrer dem til å søke.

- Det stemmer at jeg har oppfordret noen enkeltpersoner direkte i denne prosessen. Det kan være flere grunner til at ikke alle kommer på banen uoppfordret. Jeg mener det er viktig at en instituttleder får være med å plukke ut sin fremtidige ledergruppe En del av denne jobben er å få folk jeg mener passer til jobben, til å melde sin interesse, sier hun.

Hva overvekten av fagseksjonsledere fra gamle Hist angår svare den påtroppende instituttlederen at gamle Hist og gamle NTNU ikke er noe som eksisterer i hennes verden.

- For meg er det Institutt for lærerutdanning som gjelder nå. Inngangen min er at jeg skal være instituttleder for hele instituttet, ikke for gamle Hist eller gamle Program for lærerutdanning. Når jeg rekrutterer ledere, er jeg opptatt av kompetanse og motivasjon, ikke hvor de var ansatt før 2017.

Hun forteller at det blant de åtte lederne er i hvert fall en fra gamle NTNU, samt to som har ble ansatt etter at ILU var etablert.

- Vi må tenke på fremtiden, og da er hele porteføljen og ansatte fra alle deler av organisasjonen like viktige. Mitt mål er at alt skal ivaretas. Jeg mener alle studieprogram er likestilte og like viktige, sier Thowsen og legger til:

- Jeg føler at dette har vært en ryddig prosess innenfor de retningslinjene som er gitt, og jeg har fått støtte fra anbefalingene fra instituttstyret, sier Thowsen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.