Ny leder ved IFR:

- Dette med likestilling og mangfold er med oss hele tida

Begrunner omstridt ledertilsetting: - Utvalgets innstilling var enstemmig, sier leder for fakultetsstyret ved HF, Kjersti Fløttum.

- Vi er fornøyde med å ha kunnet tilsette en velkvalifisert instituttleder ved IFR, sier Kjersti Fløttum
Publisert Sist oppdatert

Endringslogg: Saken er oppdatert 16.30 med intervju med styreleder ved HF-fakultetet Kjersti Fløttum, samt tirsdag morgen med navnet på mindretallet i fakulttesstyremøtet.

Heine Alexander Holmen blir ny leder for instituttet.

Dermed er det klart at professor May Thorseth ikke fikk jobben. Thorseth rettet hard kritikk mot prosessen i et intervju i Universitetsavisa søndag.

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet har tilsatt Heine Alexander Holmen som ny leder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap. Han ble tilsatt under fakultetsstyremøte i mandag 14. Vedtaket ble gjort med 10 stemmer. Hannah Winther var alene om å stemme mot.

Universitetsavisa snakket med styreleder Kjersti Fløttum straks etter møtets slutt. Hun framholder at likestilling og mangfold er en del av den løpende diskusjonen omkring ansettelser ved instituttet.

Enstemming innstilling

- Fløttum: Hvorfor landet dere på denne beslutningen?

- Vi er fornøyde med å ha kunnet tilsette en velkvalifisert instituttleder ved IFR. Det var etter en innstilling som var enstemmig. Vi hadde også en lang og grundig diskusjon i styret.

- Dere ble utsatt for hard kritikk i en rapport som gjennomgikk runden med faglige ansettelser for to år siden, hvor utelukkende menn ble ansatt. Nå vraker dere en erfaren kvinnelig professor til fordel for en yngre mann med mindre erfaring. Hvordan skal man forstå det?

- Dette er en anbefaling som kom fra innstillingsutvalget, som ble gjort gjenstand for en grundig diskusjon i dag. Innstillingen var som sagt enstemmig. Av fortrolighetshensyn kan jeg ikke komme inn på dens konkrete innhold. Men jeg kan si at de momentene du bringer opp utgjorde en del av samtalen over styrebordet.

- I et åpent brev til dere karakteriserer Kvinnenettverket innstillingen som «sjokkerende.» Hva sier du til det?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- May Thorseth kritiserer dere for manglende transparens i tilsettingsprosessen. Vil du si det er utøvd godt lederhåndverk i denne saken?

- Når det gjelder det med transparens så har jeg forståelse for hvordan det kan oppleves, men vi har et regelverk å forholde oss til, innstillingens fortrolige innhold kan jeg ikke kommentere. Jeg vet at dekanen har hatt to samtaler med Thorseth om dette, og de to skal nok snakkes igjen. Når det gjelder ledelse så har utvalget vært utnevnt på forskriftsmessig vis.

Mannstungt

- Filosofimiljøet har tradisjonelt vært mannstungt, og kjønnsbalansen ble ikke bedre av tilsettingene for to år tilbake. Er du bekymret for signaleffekten av å velge en mann til denne lederstillingen?

- Nei, det har vært jobbet systematisk med dette siden ansettelsesrunden i 2019, og fire kvinner har vært ansatt siden dess. Så vil jeg legge til at dette med mangfold og likestilling er med oss hele tida, sier HF-fakultetets styreleder Kjersti Fløttum.

Kommer fra UiT

Heine Alexander Holmen har vært ansatt som førsteamanuensis i filosofi ved UiT Norges arktiske universitet siden 2013, hvor han også har vært nestleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier siden 2018. Han fungerer som utdanningsleder, forskningsgruppeleder, og jobber også aktivt selv med undervisning og som veileder på alle nivå.

Som utdanningsleder har han det faglige øverste faglige og pedagogiske ansvar for alle varianter av ex.phil. ved UiT, i tillegg har han hatt ansvar for å utarbeide og lansere et nytt bachelorprogram i filosofi. Fra 2005 til 2013 var han tilknyttet Det humanistiske fakultet ved UiO der han også hadde stilling som førsteamanuensis i filosofi fra 2012 til 2013.

Stillingen som instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ble lyst ut på nytt da aktuell kandidat til stillingen trakk i sin søknad i første utlysningsrunde.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.