Lederansettelse ved IFR

Thorseth etterlyser transparens

- Det mest forstemmende i dette har vært mangelen på transparens. Det er opprørende, sier professor May Thorseth ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.

Professor May Thorseth oppfordrer fakultetsstyret til å besinne seg, og tenke gjennom saken på nytt.
Publisert Sist oppdatert

Thorseth søkte stillingen som leder for instituttet hun er tilsatt ved. For kort tid siden fikk hun vite at en annen søker ble foretrukket, og er innstilt på topp. Tilsetting skal opp til behandling i møte i fakultetsstyret ved HF mandag.

Fredag gikk det et brev til fakultetsstyret, signert av ti medlemmer i Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU. I dette brevet går underskriverne kraftig i rette med hva de oppfatter som en eklatant forbigåelse av professor Thorseth.

«Blant disse er det en intern kandidat, professor May Thorseth, samt to vesentlig mindre erfarne, mannlige søkere. Innstillingsutvalget – ledet av dekanus, men der også flere fra IFR deltar – har innstilt en av de mannlige søkerne til stillingen. For oss i Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU er dette sjokkerende. Her har instituttet en gyllen anledning til å få en høyt kvalifisert kvinnelig leder, med en svært lang merittliste og med stor legitimitet i miljøet», skriver de ti i brevet, som først ble omtalt i Khrono.

Fikk muntlig beskjed

Hovedpersonen selv, May Thorseth, lar seg intervjue av Universitetsavisa søndag formiddag. Thorseth legger ikke skjul på at hun ble satt kraftig ut da hun fikk muntlig beskjed av dekan Anne Kristine Børresen om at en av de to andre søkerne var foretrukket.

- Thorseth, du er blitt innstilt etter en kandidat som beskrives som vesentlig mindre erfaren, både faglig og hva ledererfaring angår. Hvilke tanker gjør du deg nå?

- Det mest forstemmende med dette er mangelen på transparens, på mulighet til innsyn. Jeg har ikke fått noen skriftlig begrunnelse for innstillingen. Det er opprørende. Jeg har fått en kortfattet muntlig redegjørelse av dekanen, hvor det blir sagt at ‘dere er begge veldig gode, men den andre er litt bedre på alt.’ Hva nå det måtte bety.

Hverken professor Thorseth eller kvinnenettverket i sitt brev ønsker fokus på den andre kandidaten. Som hun sier det har han ikke gjort annet enn å søke på en stilling han mener seg kvalifisert til.

- Ubegripelig

I mangel på begrunnelse har Thorseth diskutert det med kolleger og prøvd å finne en saklig forklaring, men kommet til kort.

- Dette er for meg helt ubegripelig. Jeg har en lang fartstid ved NTNU, har en bred faglig bakgrunn og mangslungen ledererfaring. At en mann, mye yngre og med vesentlig mindre erfaring blir foretrukket, forstår jeg ikke. Etter det første sjokket har jeg forhørt meg med kolleger ved instituttet, men ingen andre forstår det heller.

- Det var Kvinnenettverket på filosofi som reagerte ved å sende brev til fakultetsstyret. Er kjønn en relevant dimensjon i denne tilsettingssaken?

- Dette handler ikke bare om kvinnenettverket, mannlige kolleger rister også på hodet. Om situasjonen hadde vært motsatt, at en yngre kvinne med mindre faglig erfaring ble foretrukket framfor en mannlig søker, vet jeg at jeg ville reagert – fordi det er absolutt ikke greit at det faglige havner i bakgrunnen ved slike ledertilsettinger.

Samfunnsoppdraget

Professor Thorseth legger til at dette i første rekke handler om hvilket perspektiv man skal ha på NTNU som institusjon.

- Universitetene har et samfunnsoppdrag. Her kan det se ut som man lar et eksternt konsulentfirma få en stor, muligens avgjørende, innflytelse på en ansettelsesprosess – som om det var hvilken som helst lederansettelse ved en hvilken som helst bedrift. Så kommer konsulentene fram med en konklusjon, uten at man får noe form for innsyn i hvordan og på hvilket grunnlag man kom fram til den konklusjonen. Det oppleves som ganske ubehagelig at man ikke får vite.

På spørsmål om hun mistenker at det handler om personmotsetninger, svarer Thorseth slik:

- Det er sagt til meg at dette ikke er personlig. Det skremmende er at jeg tror de har rett. Man har satt lederansettelsen ut på anbud, og har med det gitt fra seg kontrollen over prosessen.

«Spesielt oppsiktsvekkende»

May Thorseth kommer tilbake til dette flere ganger under intervjuet: At NTNU, ved å ta i bruk hodejegerfirmaer, med sine personlighetstester og mer til, har erstattet faglighet og kollegialitet med en form for management-autoritet som hun er dypt kritisk til.

- I den grad slike prinsipper for lederansettelser tar over, går det ut over den kollegiale tilliten et universitet er helt avhengig av.

HF-dekan Anne Kristine Børresen fikk sterk kritikk i et utvalg som i 2019 gransket en runde tilsettinger i filosofi hvor samtlige akademiske stillinger ble gitt til menn. Dekanen kommenterte den gangen at hun var mindre opptatt av å se bakover, og i stedet ta innspillene med seg ved framtidige ansettelser.

Kvinnenettverket kommenterer denne saken i sitt brev: «Spesielt oppsiktsvekkende er denne innstillingen av en mindre erfaren mannlig søker i lys av tilsettingsskandalen i 2019, hvor instituttet som kjent ansatte 8 mannlige søkere, til tross for at det var mange høyt kvalifiserte kvinner blant søkerne.»

Les også: Studenter aksjonerte mot mannsdominans

Viktig symboleffekt

- Thorseth: Filosofimiljøene har, ved NTNU som ved andre universiteter, tradisjonelt vært mannstungt. Opplever du at likestillingsperspektivet tas på tilstrekkelig alvor?

- Man blir iallfall nokså nedslått når noe slikt som dette skjer. Det er klart at symboleffekten er svært viktig, om man kunne se at et slikt institutt ledes av en kvinne.

- Er det legitimt for en dekan å ta andre hensyn enn de rent faglige ved slike lederansettelser?

- Om man ved hjelp av profesjonelle konsulenter får innspill som går på personlig egnethet og den slags, så kan det naturligvis få spille en rolle, men den bør være marginal.

- Hvordan mener du denne prosessen burde vært kjørt?

- Da er vi tilbake til dette med transparens. Fagmiljøet burde blitt gitt innsyn i prosessen, og framfor alt i begrunnelser som blir gitt.

Når tilsettingssaken behandles i fakultetsstyret har professor May Thorseth en oppfordring å komme med:

- Ikke la det gå prestisje i saken. Ta heller et skritt tilbake og se på hva som står på spill.

- Hva er det som står på spill?

- Tilliten til institusjonen.

Universitetsavisa har bedt dekan Børresen om å kommentere saken. Dekanen viser til at saken skal til behandling i fakultetsstyret, og viser til leder for styret Kjersti Fløttum for videre kommentarer.

Fløttum ønsker ikke å kommentere saken overfor Universitetsavisa før etter at styret har sagt sitt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.