Universiteter viser solidaritet med Ukraina med lys og flagg

Mens ukrainske campuser stenger ned og tyske universiteter får beskjed om å fryse alt samarbeid med Russland, velger UiOs rektor Svein Stølen å heise det ukrainske flagget over Universitetets aula.

NTNU markerte sint støtte lørdag kveld ved å lyssette Hovedbygningen i ukrainske farger.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert sist 14.30 med sitater fra Anne Borg samt info om antall studenter og ansatte fra berørte land. Også oppdatert 21.45 med bilde av NTNUs hovedbygning. Også oppdatert lørdag 26. februar 13.00 om UiB som også har heist flagget. Også oppdatert lørdag 22.30 med bildet av den lyssatte Hovedbygningen.

NTNUs rektor Anne Borg har nå besluttet at Hovedbygget skal lyssettes i Ukrainas farger, slik det ble gjort blant annet i 2015, da man lyssatte NTNUs hovedbygg i Tricolorens farger etter terrorangrepet på Charlie Hebdo.

- Det er uvirkelig å være vitne til at det igjen har brutt ut en stor krig i Europa. Dette er et alvorlig angrep på demokratiet, og jeg er rystet, sier NTNU-rektoren.

Borgs tanker går til studenter og ansatte som har familie og venner i krigsområdene, og til studenter og kolleger ved universiteter i Ukraina.

- Det er viktig at vi nå tar vare på alle som er direkte berørt av denne krigen på en eller annen måte, fremholder Borg.

Ved Universitetet i Oslo vaier det ukrainske flagget.

Sendt e-post til ukrainske og russiske studenter

NTNU prioriterer nå å ivareta studenter og ansatte som er spesielt berørt. UA får opplyst at man har 15 ansatte ved NTNU med ukrainsk nasjonalitet, 45 fra Russland. I tillegg kommer 4 ukrainske gjesteforskere, 9 fra Russland.

Seniorrådgiver Jan Erik Kaarø opplyser at det er sendt ut e-post til alle studenter ved NTNU med ukrainsk og russisk bakgrunn, og at tilsvarende informasjon vil gå ut til ansatte.

- E-postene inneholder blant annet informasjon om hvor man kan henvende seg om man kjenner behov for noen å snakke med, sier Kaarø.

Per i dag har man 6 studenter på utveksling fra Ukraina, 5 er her som masterstudenter. For Russland henholdsvis 11 og 34.

Situasjonen i og rundt Ukraina er for øyeblikket uoversiktlig. NTNU anbefaler derfor på det sterkeste alle om å følge Utenriksdepartementets til enhver tid gjeldende reiseråd.

NTNU har for tiden ingen ansatte eller studenter som oppholder seg i Ukraina.

UiO og UiB flagger for Ukraina

Universitetet i Bergen gjør det samme som Universitetet i Oslo og heiser det ukrainske flagget. De skriver på Facebook lørdag:

»Universitetet i Bergen støtter helhjertet regjeringens fordømmelse av Russlands invasjon av Ukraina. Hele universitetssamfunnet føler sterkt med våre ukrainske studenter og ansatte. I vanskelige tider står universitetet tydelig opp for demokratiske verdier og for forskningens frihet. Vår fordømmelse er rettet mot Putin og hans regime. Vi har mange russiske ansatte, venner og studenter som nå står i en vanskelig situasjon. La oss vise klokskap og omsorg også i møte med dem.»

Kutter kontakt

Ukraina oppfordrer alle land til umiddelbart å «isolere Russland med alle midler.» Tyske myndigheter har nå instruert landets universiteter til å fryse all akademisk kontakt med Russland. Samtidig overveier EU å ekskludere landet fra forskernettverk og -infrastrukturer, skriver ScienceBusiness.

Peter-Andre Alt, leder for det tyske universitetslederforbundet, kommenterer situasjonen slik:

- Russlands overfall på Ukraina har alvorlige konsekvenser for våre relasjoner innen forskning og akademia, som i to tiår har vært bygget i felleskap med Ukraina i en atmosfære av håp og tiltro. Disse er nå truet av dette overfallet, som strider mot internasjonal lov.

I Brussel vurderer EU-kommisjonen å stenge Russland ute fra internasjonale forskingsorganisasjoner. Kommisjonær Ursula von der Leyen uttalte på en pressekonferanse fredag morgen at man i første omgang vil målrette tiltak mot eksport av høyteknologi. Kommisjonen kommer tilbake med flere tiltak i løpet av dagen.