Oslo tingrett avviser gruppesøksmål fra utenlandsstudenter

De to studentene som saksøkte Universitetet i Oslo etter at de ikke fikk godkjent deler av utdanningen fra utlandet, får ikke fremmet saken i Oslo tingrett.

De to studentene får ikke fremmet saken i Oslo tingrett.
Publisert

Tingretten har funnet at gruppesøksmål er en lite egnet til å fremme erstatningskravet på over 500 millioner kroner, skriver Rett24.

I mai 2023 leverte de to studentene, som studerte ved universitetet i Oxford i Storbritannia, et søksmål der de krevde 555 millioner kroner. De anslår at antallet studenter som feilaktig er nektet godkjenning er rundt 2000. En av jusstudentene hadde funnet feil i over 700 vedtak om godkjenning av utdanning fra UiO, og mener universitetet har brutt reglene i den såkalte Lisboa-konvensjonen fra 1999.

Ifølge tingretten vil det imidlertid kreve individuelle vurderinger for hver enkelt sak, og det er heller ikke «grunnlag etter norsk erstatningsrett for en sjablongmessig utmåling, slik saksøkerne har lagt opp til i stevningen.»

Tingretten og UiOs advokat, Andreas Hjetland fra Regjeringsadvokaten, legger begge vekt på at studentene vil kunne forfølge sine krav på ordinært vis, gjennom individuelle søksmål.

Følg UA på Facebook og Instagram.