Ytring

Det må få konsekvenser å leie ut i strid med loven

- Det skal ikke være mulig å være tvunget til å bo i en utrygg bolig. Vi trenger en helt ny husleielov som i større grad styrker leietakers rettigheter.

Jussbuss mottar jevnlig henvendelser fra leietakere som forteller at boligen er i dårlig stand.
Publisert Sist oppdatert

I Universitetsavisa sto det den 28. september at det er avdekket flere brudd på plan- og bygningsloven i utleieboliger i Ålesund. Vi i Jussbuss erfarer at mange ikke kjenner sine rettigheter når leieboligen ikke opprettholder kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. I tillegg ser vi at det i slike tilfeller ikke finnes gode nok sanksjonsmuligheter overfor utleier.

Jussbuss mottar mange henvendelser fra leietakere som forteller at utleieboligen er i dårlig stand, og som lurer på om det i det hele tatt er lovlig å leie ut det aktuelle husrommet. Vi opplever ofte at leietakere ikke vet hvem de kan henvende seg til for en vurdering av om det er lovlig å leie ut boligen, eller hvilke rettigheter de har dersom det skulle vise seg at det var ulovlig å leie ut boligen.

Ta kontakt med kommunen!

Fakta

Jussbuss

Jussbuss er drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo, og gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. 

De tilbyr hjelp til personer bosatt i hele Norge, samt til dem som er bosatt i utlandet og har spørsmål om norske regler. 

Jussbuss behandler spørsmål om blant annet arbeidsrett, sosialrett, trygderett, husleierett, gjeldsrett, svindel, utlendingsrett eller fengselsrett. 

Kilde: jussbuss.no

Som det påpekes i artikkelen i Universitetsavisa er det kommunen som fører tilsyn med boliger. Det er altså kommunen som vurderer om det er ulovlig å leie ut boligen. For at kommunen skal føre tilsyn, og eventuelt pålegge utleier å endre boligen, må kommunen etter Plan- og bygningsloven § 25-4 bokstav a ha grunn til å tro at det foreligger ulovlige forhold knyttet til boligen. Dersom en mistenker at boligen ikke overholder kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er det viktig å tipse kommunen slik at de kan føre tilsyn med boligen.

Husleieloven gir ikke leietakere godt nok vern

Mange regner med de skal få si opp leieavtalen med umiddelbar virkning dersom de bor i en bolig det er ulovlig å leie ut. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Etter husleieloven regnes slike tilfeller som en rådighetsmangel. Selv om boligen er ulovlig utleid, vil ikke leietaker kunne si opp med umiddelbar virkning med mindre rådighetsmangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Dette skal ofte svært mye til før det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd, og ofte må boligen være tilnærmet ubeboelig før en får rett til å si opp leieavtalen med umiddelbar virkning.

Det skal ikke være mulig å være tvunget til å bo i en utrygg bolig. Jussbuss mener derfor at vi trenger en helt ny husleielov som i større grad styrker leietakers rettigheter.