Studenter får hybelhjelp

Oppdaget flere utleiere som handler i strid med loven

Juridisk rådgiver i Ålesund sier de har avdekket flere lovbrudd i årets sjekk av utleieenheter. Velferdstinget står klar for å hjelpe studenter som er usikre.

Ine Birgitte Nyhus
Ine Birgitte Nyhus, juridisk rådgiver i Ålesund kommune, har besøkt utleiere i hele kommunen for å finne ut om noen av dem driver med ulovlig utleie. Et slikt tilsyn er nå gjennomført i de fleste kommunene her i landet.
Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for byggkvalitet har oppfordret alle landets kommuner til å ta et krafttak for å sjekke om hybler og utleieboliger er gode nok.

- Vi har avdekket forhold i strid med plan- og bygningsloven på flere av tilsynene vi har vært på. Dette gjelder hovedsakelig etablering av nye boenheter i eksisterende bolig og bruksendringer av rom. Det sier juridisk rådgiver i Ålesund kommune, Ine Birgitte Nyhus etter årets tilsynskampanje.

Nå har det vist seg at det i flere kommuner er utleiere som ikke følger norsk lov. Noen bygger kanskje en egen leilighet i boligen sin uten å søke først. Andre leier ut rom som ikke er godkjent for utleie. 

Regjeringen har bestemt at kommunene skal prioritere å føre tilsyn med at hybler og leiligheter er omsøkte og lovlige.

– Alle har rett til en trygg bolig

Norske myndigheter legger vekt på at alle har rett til en trygg bolig som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift, slik som godkjente rømningsveier, størrelse på rommene og andre forhold som berører inneklima.

Juridisk rådgiver Nyhus sier at forholdene som nå er avdekket i kommunen kan føre til pålegg om retting og opphør av bruk. 

- Pålegg er et inngripende vedtak og vil dermed være alvorlig for dem det gjelder. Når det gjelder frist for retting og opphør av bruk vurderes dette konkret i den enkelte sak, sier Nyhus til Universitetsavisa. 

– Be innbyggerne om tips

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har oppfordret kommunene til å be innbyggerne sine om tips om mulig ulovlig bruk av boliger. 

Tilsyn med hybler og boenheter reguleres av en bestemmelse i loven om tilsyn med eksisterende bebyggelse. Det vil si at kommunen bare kan føre tilsyn når det er mistanke om ulovlige forhold. Kommunen er derfor avhengig av tips eller andre konkrete funn for å sette i gang tilsyn.

– Ta kontakt med Velferdstinget

Når du er på plass på et nytt studiested er det ikke så lett å vite hvem som kan hjelpe deg hvis du har mistanke om at noe er galt med den boligen du leier. Oppfordringen fra stedlig leder for Velferdstinget i Ålesund, Petrine Ystebakk Sjåstad, er derfor krystallklar. 

- Spør oss i Velferdstinget eller Sit om råd. Vi vil gjerne hjelpe, sier Sjåstad.

Hun mener enkelte syns det er vanskelig å snakke direkte med utleieren hvis noe er galt. Hun tror heller ikke det er så mange som tenker på at de kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp.

Petrine Ystebakk Sjåstad, Stedlig leder for Velferdstinget ved NTNU i Ålesund

Ikke så lett å vite hva som er lov og hva som ikke er lov

Det er mange privatpersoner som leier ut deler av huset sitt. Noen av dem er usikre på hva som kreves for å oppfylle de kravene som stilles. En av dem er Richard Wayne Morton fra Ålesund. Han har nå selv tatt kontakt med kommunen for å få vite om den leiligheten han har er godkjent for utleie.

I søknaden til kommunen spør han om de kan sende noen som kan sjekke om leiligheten kan godkjennes.

- Jeg syns det er viktig å få orden på dette. Det er ikke så lett å vite om alle kravene i loven er oppfylt, sier Morton.

I denne videoen får du være med inn i utleie-leiligheten til Richard Wayne Morton. Han forteller hvorfor han trenger hjelp fra Ålesund kommune.