Revidert nasjonalbudsjett

Bevilger 50 millioner ekstra til forskning

SV har fått med seg regjeringspartiene på 50 ekstra forskningsmillioner som ifølge dem vil utløse ytterligere forskningsmidler fremover.

Kari Elisabeth Kaski (SV) under pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett i Vandrehallen i Stortinget tirsdag morgen.
Kari Elisabeth Kaski (SV) under pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett i Vandrehallen i Stortinget tirsdag morgen.
Publisert Sist oppdatert

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV er det klart at «Forskningsrådet i 2022 kan benytte bevilgninger som er overført til Forskningsrådet til forskningsformål i 2022 eller tidligere budsjettår, til å dekke forpliktelser til forskningsprosjekter med andre formål innenfor Forskningsrådets portefølje innenfor en samlet ramme på 2 000 mill. kroner.»

I tillegg blir som kjent «Prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.» Dermed vil deler av prosjektet startes opp, mens det omarbeides og kostnadene vurderes.

50 millioner ekstra til forskning

- Vi har fått med regjeringen til å trygge situasjonen for norsk forskning. Vi har lagt inn 50 millioner i økte forskningsbevilgninger, som også vil utløse ytterligere forskningsmidler fremover, sa Kari Elisabeth Kaski i SV pressekonferansen tirsdag.

Det opprinnelige forslaget fra regjeringen fra mai i år om å redusere bevilgningene til NTNU Campussamling forprosjekt med 196 millioner kroner blir stående i budsjettforliket med SV.

På statsbudsjettets nettsider skriver regjeringen at «NTNU og Statsbygg har fått i oppdrag å utrede nye, nøkterne alternativer for et redefinert prosjekt med reduserte kostnader.»

Der står det også å lese at «Regjeringen foreslår at prosjektet avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes nedskalerte alternativer av prosjektet.»

Regjeringen varsler også at de vil komme tilbake med et forslag til videre innretning av prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Endringslogg: Opprinnelig avsnitt om Ocean Space Centre fjernet da det viste seg å være utdatert informasjon. Lagt inn presisering om at reduksjonen av bevilgningen til NTNU Campussamling kommer fra regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, og ikke er del av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV.